Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu  na świadczenia usług lekarskich w Zespole Długoterminowej Opieki dla Pacjentów i Dzieci Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta oraz konsultacji medycznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie  ogłoszonego dnia 27.12.2019 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenia usług lekarskich w Zespole Długoterminowej Opieki dla Pacjentów i Dzieci Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta oraz konsultacji medycznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie.

 W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 27.12.2019 roku wybrana została oferta
Pani Jolanty Milewskiej