Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu  na świadczenia usług lekarskich w Opiece Domowej nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie  polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta ogłoszonego w dniu 28.02.2020 roku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenia usług lekarskich w Opiece Domowej nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie  polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 28.02.2020 roku wybrane zostały oferty :
1. Gabinet Lekarski Piotr Jakubów
2. Indywidualna Praktyka Lekarska Adam Sewastianowicz