Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie   usług lekarskich na rzecz chorych żywionych dojelitowo i pozajelitowo w domu pacjenta oraz ZOL i Hospicjum Stacjonarnym

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie usług lekarskich  na rzecz chorych żywionych dojelitowo i pozajelitowo w domu pacjenta oraz ZOL i Hospicjum Stacjonarnym

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 06.05.2019 roku wybrane została oferta:
Pana Mariusza Gryko