Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia usług lekarskich konsultacyjnych w dziedzinie neurologii w Zespole Długoterminowej Opieki dla Pacjentów i Dzieci Wentylowanych Mechanicznie domu pacjenta oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie i Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym ogłoszonego w dniu 27.12.2019 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenia usług lekarskich konsultacyjnych w dziedzinie neurologii w Zespole Długoterminowej Opieki dla Pacjentów i Dzieci Wentylowanych Mechanicznie domu pacjenta oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie i Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 27.12.2019 roku wybrana została oferta
Pana Roberta Wojczulisa