Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu  na świadczenia konsultacji medycznych z zakresu chorób płuc  w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie , Hospicjum Stacjonarnym , Zespole Długoterminowej Opieki dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie, Zespole Długoterminowej Opieki dla Dzieci Wentylowanych Mechanicznie ogłoszonego dnia 26.06.2020 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenia konsultacji medycznych z zakresu chorób płuc  w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie , Hospicjum Stacjonarnym , Zespole Długoterminowej Opieki dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie, Zespole Długoterminowej Opieki dla Dzieci Wentylowanych Mechanicznie

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 26.06.2020 roku wybrana została oferta pana
Lecha Chatkowskiego