Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia kompleksowych usług pielęgniarskich w Hospicjum Stacjonarnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie kompleksowych usług pielęgniarskich w Hospicjum Stacjonarnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 11.01.2021 roku wybrane zostały oferty:

Pani Beata Kleczyńska
Pani Renata Raczkowska
Pani Dorota Kempisty
Pani Małgorzat Hołubowicz