Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia kompleksowych usług pielęgniarskich w Hospicjum Stacjonarnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie kompleksowych usług pielęgniarskich w Hospicjum Stacjonarnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 06.05.2019 roku wybrane zostały oferty:
1. Pani Hieronimy Mentel
2. Pani Elżbiety Gorlo
3. Pani Anieli Lewandowskiej
4. Pani Bożeny Puczyłowskiej