Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie  kompleksowych usług pielęgniarskich na rzecz chorych objętych opieką przez Zespół Domowej Opieki Paliatywnej w Augustowie i Suwałkach oraz Zespół Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenia kompleksowych usług pielęgniarskich na rzecz chorych objętych opieką przez Zespół Domowej Opieki Paliatywnej w Augustowie i Suwałkach oraz Zespół Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 25.11.2019 roku wybrane zostały oferty:
1. Pani Elżbiety Hołubowicz
2. Pani Marzanny Juszkiewicz