Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia kompleksowych usług fizjoterapeutycznych w Zespole Domowej Opieki dla Pacjentów i Dzieci Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta nie mniej niż 2 razy w tygodniu ,Poradni Chirurgicznej Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach, Augustowie, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi, Hospicjum Stacjonarnym

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenia kompleksowych usług fizjoterapeutycznych w Zespole Domowej Opieki dla Pacjentów i Dzieci Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta nie mniej niż 2 razy w tygodniu ,Poradni Chirurgicznej Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach, Augustowie, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi,Hospicjum Stacjonarnym

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 25.11.2019 roku wybrane zostały oferty:
1. Pana Bogdana Budrewicza
2. Pana Jakuba Dziurdzikowskiego
3. Pana Piotra Olkowskiego