Data zgłoszenia przetargu 2022-07-19

Nazwa przetargu i opis

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych na potrzeby SPZOP

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Protokół wyboru oferty
(Dodano 01.08.2022 r.)

Status ogłoszony