„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013” oraz budżetu państwa/budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

W dniu 25.02.2015r. roku Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt „ Instalacja fotowoltaniczna w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska: Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. W chwili obecnej trwa realizacja projektu. 

Przedmiotem projektu jest „ Instalacja fotowoltaiczna w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach” 

Wartość całkowita projektu wynosi 295 938,PLN PLN, w tym koszty kwalifikowalne wynoszą 283 638,00PL PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 204 928,45 PLN – 85% kosztów kwalifikowalnych. 
Projekt jest współfinansowany w 15% kosztów kwalifikowalnych z budżetu Samorządu I z budżetu państwa –
78 709,55 PLN

Nasze cele

Poprawa jakości życia
chorych i ich rodzin.

Zapobieganie i znoszenie cierpienia dzięki wczesnej identyfikacji.

Ocena i leczenie bólu, problemów somatycznych, psychosocjalnych
i duchowych

Ważne linki