“Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013” oraz budżetu państwa/budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

W dniu 25.02.2015r. roku Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt „ Instalacja fotowoltaniczna w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska: Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. W chwili obecnej trwa realizacja projektu. 

Przedmiotem projektu jest „ Instalacja fotowoltaiczna w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach” 

Wartość całkowita projektu wynosi 295 938,PLN PLN, w tym koszty kwalifikowalne wynoszą 283 638,00PL PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 204 928,45 PLN – 85% kosztów kwalifikowalnych. 
Projekt jest współfinansowany w 15% kosztów kwalifikowalnych z budżetu Samorządu I z budżetu państwa –
78 709,55 PLN

Nasze cele

Poprawa jakości życia
chorych i ich rodzin.

Zapobieganie i znoszenie cierpienia dzięki wczesnej identyfikacji.

Ocena i leczenie bólu, problemów somatycznych, psychosocjalnych
i duchowych

Ważne linki

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach
ul. Szpitalna 54
16-400 Suwałki
telefon 87-567-69-10
fax 87-567-69-10
e-mail: spzop@list.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach oddział w Augustowie
ul. Rosiczkowa 2
16-300 Augustów
telefon 504 09 77 02

Dane rejestrowe

REGON: 790376383
NIP: 844-18-53-279
Nr rejestru KRS: 0000014752
w Rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy

Nr konta bankowego: BS Rutka Tartak

53 93670007 0010001590140001

 

Logo

Organy zakładu

Dyrektor:
Irena Mickiewicz

Przewodniczący Rady Społecznej:
Barbara Sapkowska

Inspektor Ochrony Danych

Bogusław Kijewski
telefon 601 391 460
e-mail mediasystem@post.pl