Data zgłoszenia przetargu 2020-04-24

Nazwa przetargu i opis

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, preparatów dezynfekcyjnych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Załączniki:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano: 01.06.2020 r.)

2. Informacja z otwarcia ofert

(dodano: 11.05.2020 r.)

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

4. Zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy

5. Odpowiedzi na zapytania

(dodano: 30.04.2020 r.)

6. Ogłoszenie o zamówieniu

7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

8. Formularz asortymentowo-cenowy

 

 

Status ogłoszony