Data zgłoszenia przetargu 2019-01-30

Nazwa przetargu i opis

Dostawa leków i diet przemysłowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie

Załączniki:

1. Formularz ogłoszenia przesłany do publikacji
(dodano 30.01.2019 r.)

2. Ogłoszenie o zamówieniu

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

4. Formularz asortymentowo-cenowy

5. Jednolity europejski dokument zamówienia
(dodano 04.02.2019 r.)

6. Odpowiedzi na pytania 

7. Informacja z otwarcia ofert
(dodano 08.03.2019 r.)

8. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(dodano 25.03.2019 r.)

Status rozstrzygnięty