Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

 

Cennik za sporządzenie kopii, wyciągów, odpisów dokumentacji medycznej

 

 • Cena za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
 • Cena za wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej – nie może przekroczyć 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
 • Cena za kopię dokumentacji na nośniku elektronicznym – nie może przekroczyć 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

 

Cennik za pobyt chorego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym.

 

Cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nieubezpieczonym

 1. Osobodzień opieki nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w Domowym Zespole Długoterminowej Opieki Domowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie oraz w Domowym Zespole Długoterminowej Opieki Domowej dla Dzieci Wentylowanych Mechanicznie – 190,00 zł
 2. Osobodzień w ZOL dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie – 340,00 zł
 3. Osobodzień w ZOL dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie żywionych dojelitowo – 450,00 zł
 4. Osobodzień w ZOL dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie żywionych pozajelitowo – 550,00 zł
 5. Osobodzień pobytu w ZOL dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie w przypadku okresowego pobytu w innym zakładzie leczniczym – 15% stawki lub przepustki – 50% stawki
 6. Osobodzień pobytu w ZOL – 110,00 zł
 7. Osobodzień pobytu w ZOL pacjenta żywionego dojelitowo -211,00
 8. Osobodzień pobytu w ZOL pacjenta żywionego dojelitowo ze skalą Barthla 0 pkt i skalą Glasgow do 8 pkt – 286,00 zł
 9. Osobodzień pobytu w ZOL pacjenta żywionego pozajelitowo – 385,00 zł
 10. Osobodzień pobytu w ZOL w przypadku pobytu w innym zakładzie opieki zdrowotnej – 15% stawki
 11. Osobodzień pobytu w ZOL w przypadku przepustki – 50% stawki
 12. Osobodzień Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej – 60,00 zł
 13. Osobodzień Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi – 96,00 zł
 14. Osobodzień pobytu w Hospicjum Stacjonarnym – 366,00 zł
 15. Osobodzień pobytu w Hospicjum Stacjonarnym z żywieniem dojelitowym – 450,00 zł
 16. Osobodzień pobytu w Hospicjum Stacjonarnym z żywieniem pozajelitowym – 588,00 zł
 17. Osobodzień pobytu w Hospicjum Stacjonarnym w przypadku okresowego pobytu w innym zakładzie leczniczym – 15% stawki lub przepustki – 50% stawki
 18. Osobodzień w Poradni Chirurgicznej Domowego Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego – 92,00 zł

 

Cennik najmu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego osobom nieubezpieczonym

 

1

Balkonik na kółkach i kroczący, kula, laska

36,00 zł

2

Glukometr ( bez baterii)

20,00 zł

3

Koncentrator tlenu ( bez oprzyrządowania)

150,00 zł

4

Ssak elektryczny ( bez oprzyrządowania)

100,00 zł

5

Inhalator ( bez oprzyrządowania)

100,00 zł

6

Pulsoksymetr ( bez baterii)

 80,00 zł

7

Wózek inwalidzki

150,00 zł

8

Pompa do żywienia dojelitowego( bez oprzyrządowania)

80,00 zł

9

Respirator ( bez oprzyrządowania)

900,00  zł

10

Pompa infuzyjna strzykawkowa( bez oprzyrządowania)

100,00  zł

 

Cennik opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym wynosi 130 zł za jedna dobę. W przypadku przechowywania krótszego niż cała doba opłatę nalicza się proporcjonalnie. Do kosztów przechowywania zwłok dołączone zostaną koszty przewozu zwłok.