Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

 

 

 

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013"

oraz budżetu państwa/budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego

 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

 

W dniu 25.02.2015r.  roku Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach  podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt „ Instalacja fotowoltaniczna  w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska: Działania 5.2 Rozwój lokalnej  infrastruktury ochrony środowiska.

W chwili obecnej trwa realizacja projektu.

Przedmiotem projektu jest  „ Instalacja fotowoltaiczna  w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach”

Wartość całkowita projektu wynosi 295 938,PLN  PLN, w tym koszty kwalifikowalne wynoszą 283 638,00PL PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 204 928,45  PLN - 85% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt jest współfinansowany w 15% kosztów kwalifikowalnych z budżetu Samorządu

I z budżetu państwa – 78 709,55 PLN

 


 

 

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO  

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013"

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU PODLASIA.

 

 

W dniu 28 października 2008 roku Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt: "Godne życie, godne umierania - poprawa dostępności opieki paliatywnej poprzez wyposażenie SP ZOP w Suwałkach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej: Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.

 

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach mający na celu podniesienie jakości oraz dostępności świadczeń w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej.

Wartość całkowita projektu wynosi 1 056 110,91 PLN, w tym koszty kwalifikowalne wynoszą 731 356,71 PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 658 221,00 PLN - 90% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt jest współfinansowany w 10% kosztów kwalifikowalnych z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 731 356,71 PLN.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach