Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA


 

Data

zgłoszenia przetargu

Nazwa przetargu i opis

 

Status

2020-12-30

Dostawa energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Załączniki:

 

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania

(dodano: 13.01.2021 r.)

 

1. Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_opis_przedmiotu_zamowienia.doc

2. Załącznik_nr_2_do_SIWZ_-_formularz_oferty.doc

3. Załącznik_nr_3_do_SIWZ_oswiadczenie.doc

4. Załącznik_nr_4_do_SIWZ_wzor_umowy.doc

5. Załącznik_nr_5_Wykaz_punktow_poboru_SPZOZ_Suwałki.pdf

    Załącznik_nr_5_w_wersji_edyt_Wyk_punkt_pob_SPZOZ_Suw.xls

6. Załącznik_nr_6_do_SIWZ_zal_nr_2_do_umowy_pelnomocnictwo.doc

7. SIWZ energia.doc

8. Ogłoszenie o zamówieniu nr 774118.pdf

 

unieważniony

2020-12-11

Dostawa energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Załączniki:

1.Odpowiedzi na zapytania

2.Wzór umowy po zmianach

(dodano: 16.12.2020 r.)

3. Ogłoszenie o zamówieniu

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

5. Opis przedmiotu zamówienia

6. Formularz oferty

7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i  spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

8.Wzór umowy

9. Wykaz punktów poboru

10. Wykaz punktów poboru.pdf

11. Wzór pełnomocnictwa

 

Zawiadomienie o unieważnieniu oferty

 

unieważniony

2020-05-19

Wykonanie usługi okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczające tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania

 

Załączniki:

 

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano: 07.07.2020 r.)

 

2. Informacja z otwarcia ofert

(dodano: 28.05.2020 r.)

 

3. Odpowiedzi na zapytania

(dodano: 26.05.2020r.)

4. Ogłoszenie o zamówieniu

5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

6. Opis przedmiotu zamówienia

7. Formularz asortymentowo-cenowy

 

ogłoszony

 

 

2020-04-24

 

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, preparatów dezynfekcyjnych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Załączniki:

 

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano: 01.06.2020 r.)

 

2. Informacja z otwarcia ofert

(dodano: 11.05.2020 r.)

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

4. Zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy

5. Odpowiedzi na zapytania

(dodano: 30.04.2020 r.)

6. Ogłoszenie o zamówieniu

7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

8. Formularz asortymentowo-cenowy

 

ogłoszony

2020-03-03

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, preparatów dezynfekcyjnych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Załączniki:

 

1. Sprostowanie do powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej      oferty

(dodano: 15.04.2020 r.)

 

2. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodane: 07.04.2020 r.)

 

3. Informacja z otwarcia ofert

(dodane: 19.03.2020 r.)

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

5. Odpowiedzi na zapytania

(dodane: 11.03.2020)

 

6. Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

(dodane: 09.03.2020 r.)

 

7. Ogłoszenie o zamówieniu

8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

9. Formularz asortymentowo-cenowy

(dodane: 03.03.2020 r.)

 

 

 

 

ogłoszony