Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA


 

 

 

 

 

Data

zgłoszenia przetargu

Nazwa przetargu i opis

 

Status

2019-08-02

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach- numer postępowania 2/PN/2019

 

Załączniki:

 

1. Formularz ogłoszenia o zamówieniu przesłany do publikacji

(dodano 02.08.2019 r.)

2. Ogłoszenie o zamówieniu

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

4. Formularz asortymentowo-cenowy

5. Parametry techniczne

6. Jednolity europejski dokument zamówienia

7. Jednolity europejski dokument zamówienia. xml

(dodano 05.08.2019 r.)

8. Odpowiedzi na pytania

(dodano 27.08.2019 r.)

 

9. Odpowiedzi na pytania 2

(dodano 05.09.2019 r.)

 

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

(dodano 10.09.2019 r.)

 

11. Informacja z otwarcia ofert

(dodano 23.09.2019 r.)

 

12. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano 30.10.2019 r.)

 

 

ogłoszony

2019-01-30

Dostawa leków i diet przemysłowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie

 

 

Załączniki:

 

1. Formularz ogłoszenia przesłany do publikacji

(dodano 30.01.2019 r.)

2. Ogłoszenie o zamówieniu

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

4. Formularz asortymentowo-cenowy

5. Jednolity europejski dokument zamówienia

(dodano 04.02.2019 r.)

 

Odpowiedzi na pytania: Odpowiedzi_20190222.pdf

 

6. Informacja z otwarcia ofert

(dodano 08.03.2019 r.)

7. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano 25.03.2019 r.)

 rozstrzygnięty

2019-03-25

Usługa codziennego kompleksowego żywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Załączniki:

 

2. Formularz asortymentowo-cenowy

(dodano 25.03.2019 r.)

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano 29.03.2019 r.)

 

 

rozstrzygnięty