Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

Data

zgłoszenia przetargu

Nazwa przetargu i opis

 

Status

2018-02-13

Dostawa na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach sprzętu medycznego jednorazowego użytku, opatrunków, środków dezynfekcyjnych.

 

 

Załączniki:

 

1. Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik Nr 2

4. Odpowiedzi

5. Odpowiedzi_2

6. Informacje z otwarcia ofert

7. Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 ogłoszony 

2018-10-11

Rozbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach i budowa parkingu na samochody osobowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

Załączniki:

 

1. Ogłoszenie

2. Zmiana ogłoszenia

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

4. Projekt budowlany.zip

5. Projekt budowlany1.zip

6. Projekt budowlany2.zip

7. Projekt budowalny3.zip

8. Projekt wykonawczy.zip

9. Projekt wykonawczy1.zip

10. Projekt wykonawczy2.zip

11. Projekt wykonawczy3.zip

12. Informacja z otwarcia ofert

13. Wybór najkorzystniejszej oferty

ogłoszony