Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do str. EEAGRANTS

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA


Data

zgłoszenia przetargu

Nazwa przetargu i opis

 

Status

2020-05-25

Wykonanie usługi polegającej na dostawie rolet wewnętrznych i żaluzji pionowych typu verticale wraz z ich montażem w otworach okiennych w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Załączniki:

 

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano: 05.06.2020 r.)

 

2. Zapytanie ofertowe

3. Formularz ofertowy

4. Projekt umowy

 

ogłoszony

2020-03-09

Dostawa i instalacja systemu parkingowego wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych niezbędnych do montażu systemu oraz wykonanie ogrodzenia na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II  w Suwałkach

 

Załączniki:

 

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowscy Sp. J.

Ul. Majerskiego 8

16-400 Suwałki

(dodane: 26.03.2020 r.)

 

 

Informujemy, iż przedłużamy termin składania ofert do 26.03.2020 r.

(dodane:18.03.2020 r.)

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

5. Parametry techniczne

 

 

 

 

 

ogłoszony

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach