Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

zgłoszenia przetargu

Nazwa przetargu i opis

 

Status

2019-12-05

Dostawa tablicy pamiątkowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach im. Jana Pawła II w ramach projektu pod nazwą „Poprawa jakości i dostępności usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach” Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0069/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.4 Infrastruktura społeczna. Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia”. 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Projekt tablicy pamiątkowej

 

3. Unieważnienie postępowania

(dodano: 13.12.2019 r.)

 

ogłoszony

2019-11-07

Zakup i dostawa ssaków medycznych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach im. Jana Pawła II w ramach projektu pod nazwą „Poprawa jakości i dostępności usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach” Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0069/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.4 Infrastruktura społeczna. Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia”.

 

Załączniki:

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

4. Projekt umowy

5. Formularz asortymentowo-cenowy

6. Parametry techniczne

 

7. Odpowiedzi na pytania

(dodano: 12.11.2019 r.)

8. Odpowiedzi na pytania 2

(dodano: 13.11.2019 r.)

9. Wybór najkorzystniejszej oferty

(dodano: 29.11.2019 r.)

 

ogłoszony

2019-10-23

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach im. Jana Pawła II w ramach projektu pod nazwą „Poprawa jakości i dostępności usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach” Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0069/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.4 Infrastruktura społeczna. Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia”. 

 

Załączniki:

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Zapytanie ofertowe.pdf

3. Formularz ofertowy

 

3. Odpowiedzi na pytania

4. Sprostowanie do odpowiedzi na pytania

(dodano: 28.10.2019 r.)

5. Wybór najkorzystniejszej oferty

(dodano: 06.11.2019 r.)

 

ogłoszony

2019-07-10

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych na potrzeby SP ZOP

 

Załączniki:

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Klauzula informacyjna Administratora

 

4. Wybór najkorzystniejszej oferty

(dodano: 25.07.2019 r.)

ogłoszony

 

2019-06-11

 

Rozbudowa istniejącego generatora tlenu wraz z instalacją i dostosowaniem pomieszczeń

 

Załączniki:

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Klauzula informacyjna Administratora

 

4. Wybór najkorzystniejszej oferty

(dodano: 19.06.2019 r.)

ogłoszony

2019-04-15

Świadczenie usług pralniczych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Załączniki:

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Umowa

 

4. Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty

                                                       (dodano: 07.05.2019 r.)

  ogłoszony