Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  w roku 2020

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

 

 

L.p.

Nazwa przetargu

Planowany tryb

Termin przetargu

Szacunkowa wartość netto

1.

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, preparatów dezynfekcyjnych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Przetarg nieograniczony

Marzec – kwiecień 2020

699 805,00 zł

2.

Wykonanie usługi okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczające tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania

 

Przetarg nieograniczony

Maj – czerwiec 2020

314 189,18 zł

3.

Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej wraz ze świadczeniem usługi przesyłowej do budynków zamawiającego

 

Zamówienie z wolnej ręki

Czerwiec 2020

 

 

 

 

 

Archiwalne plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych:

 

1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych rok 2019

2. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych rok 2018

3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych rok 2017