Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

 

 

Koordynatorem do spraw dostępności jest Paulina Wasilewska.

 

Kontakt: e-mail: pwasilewska@paliatywna-suwalki.home.pl; telefon: 87 567 69 10

 

 Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

 

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot,

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot,

3) monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.