Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

                                                           

Suwałki, dn. 30.12.2016.

 

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY

 

DOTYCZĄCEJ wykonywania usługi polegającej na rozliczaniu oraz prowadzeniu monitoringu i ewaluacji  projektu pn: „Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

 

Zamawiający:    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

 

Dnia 15.12.2016r  zamawiający skierował zapytania ofertowe do 3 wykonawców:

  1. Profis E.Fogiel, M.Sadłowska sp. jawna Białystok
  2. Tomas Consulting S.A Białystok
  3. 4 Progress Maciej Kusiński doradztwo i szkolenia BIałystok

 

Zamawiający do dnia 29.12.2016 r otrzymał oferty od:

 

 

 

l.p

Nazwa oferenta

1

Profis E.Fogiel, M.Sadłowska sp. jawna Białystok

2

Tomas Consulting S.A Białystok

 

3

4 Progress Maciej Kusiński doradztwo i szkolenia BIałystok

 

 

Komisja stwierdziła,że firma Tomas Consulting z siedzibą w Białymstoku spełnia wymagania zapytania ofertowego i oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

 

 


 

 

Suwałki, 19.12.2016 r.

 

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ogłasza nabór ofert na obsługę Programu Operacyjnego PL07 w ramach MFEOG i NMF 2009-2014 projektu:„Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

dotyczącą:

Pełnienia funkcji koordynatora projektu – w okresie od styczeń-kwiecień 2017 roku

Wymagania:

- wykształcenie wyższe medyczne

- doświadczenie w zakresie zarządzania co najmniej 5 lat

- miłe widziane doświadczenie w realizacji podobnych projektów

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 30.12.2016 r.. do godz. 15:00 w sekretariacie zakładu

Kryterium oceny ofert: doświadczenie zawodowe związane z oferowanym stanowiskiem – 70 %, oczekiwane  wynagrodzenie – 30 %

 

 

Formularz ofertowy: Formularz ofertowy koordynator_20161219.doc

 

 

Wybór koordynatora: Wybor_koordynator_20161219.doc

 

 


 

 

 

Suwałki, dn. 2016.12.09

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                                           

Szpitalna 54                                                                             

16-400 Suwałki          

 

                                     

                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

 ( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 Dostawa odkurzacza parowego z funkcj parownicy z odkurzaczem na sucho i mokro umożliwiającą czyszczenie i odsysanie w jednym przejściu roboczym wraz z akcesoriami do czyszczenia różnorodnych powierzchni

Moc grzałki min. 3000 W

Pojemność min. zbiornika 5 l.

Wymagane  szkolenie dot.  użytkowania urządzenia  w lokalu Zamawiającego

 

Dostawa  do 29 grudnia  2016 r.

Kryterium oceny ofert – cena 100. %

Ofertę prosimy przesłać do dnia 18.12.2016 pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

Oferty proszę składać na formularzach ofertowych dołączonych do zapytania ofertowego.

 

Formularz ofertowy: Formularz_urzadzenie_parowe_20161209.doc

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: Wybor_odkurzacz_20161209.pdf

 


 

Suwałki 06.12.2016 r.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje,

że posiada na zbyciu przenośny koncentrator tlenu Vision Air. 

Rok zakupu 09.01.2012 r.
Koncentrator wymaga naprawy i wymiany wielu części eksploatacyjnych
Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 18.12.2016 r.

Osoba do kontaktu Irena Mickiewicz 875676910

 

 

 


 

Suwałki, dn. 2016.12.06

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                               

Szpitalna 54                                                                             

16-400 Suwałki  

                                              

                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Nauka języka angielskiego z elementami słownictwa medycznego wraz z podręcznikami  dla pracowników SP Zespołu Opieki Paliatywnej  w Suwałkach.

 

Nauka będzie odbywać się na terenie SP ZOP w dwóch grupach maksymalnie 3-4  osobowych: 1 grupa nauka w stopniu podstawowym, 1 grupa nauka w stopniu średnim. Liczba godzin nauki dla każdej z grup od 1 stycznia do 30 kwietnia 2017 r. 96,5 godziny zegarowej

Program powinien zawierać miedzy innymi  tematykę mająca zastosowanie w pracy w podmiocie leczniczym podczas rozmów zarówno z rodzinami jak i osobami chorymi, podczas rozmów z osobami telefonującymi do zakładu, podczas rozmów personelu medycznego o objawach chorobowych itp. Nauka powinna być nastawiona przede wszystkim na praktyczną rozmowę. Pozostałe kwestie  zostaną uzgodnione wspólnie.

Uwaga:

Wartość zamówienia może wzrosnąć  do 50%

Zapytanie ofertowe może zostać unieważnione w każdym momencie bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert – cena 100. %

Proszę o przysłanie oferty do dnia  14.12.2016 r  zapytania ofertowego

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

 

Formularz Zapytania ofertowego: Formularz oferty angielski grudzień 2016.doc

 

Wybór oferty: Wybor_angielski_20161206.doc

 


 

  Suwałki, 05.12.2016 r.

 

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ogłasza nabór ofert na obsługę Programu Operacyjnego PL07 w ramach MFEOG i NMF 2009-2014 projektu:„Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

dotyczącą:

Pełnienia funkcji koordynatora projektu – w okresie od styczeń-kwiecień 2017 roku

Wymagania:

- wykształcenie wyższe medyczne

- doświadczenie w zakresie zarządzania co najmniej 5 lat

- miłe widziane doświadczenie w realizacji podobnych projektów

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 16.12.2016 r.. do godz. 15:00 w sekretariacie zakładu

Kryterium oceny ofert: doświadczenie zawodowe związane z oferowanym stanowiskiem – 70 %, oczekiwane  wynagrodzenie – 30 %

 

 

 

Formularz ofertowy: Formularz ofertowy koordynator_20161205.doc

 

 


 

Suwałki, dn. 2016.12.01

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                                              

Szpitalna 54                                                                               

16-400 Suwałki          

 

                                     

                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

 ( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 Dostawa odkurzacza parowego z funkcj parownicy z odkurzaczem na sucho i mokro umożliwiającą czyszczenie i odsysanie w jednym przejściu roboczym wraz z akcesoriami do czyszczenia różnorodnych powierzchni

Moc grzałki min. 3000 W

Pojemność min. zbiornika 5 l.

Wymagane  szkolenie dot.  użytkowania urządzenia  w lokalu Zamawiającego

 

Dostawa  do 29 grudnia  2016 r.

Kryterium oceny ofert – cena 100. %

Ofertę prosimy przesłać do dnia 08.12.2016 pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

Oferty proszę składać na formularzach ofertowych dołączonych do zapytania ofertowego

 

 

Formularz zapytania ofertowego: Formularz_urzadzenie_parowe_20161201.doc

 

 


 

Suwałki, dn. 2016.11.27

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                               

Szpitalna 54                                                                             

16-400 Suwałki  

                                              

                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Nauka języka angielskiego z elementami słownictwa medycznego wraz z podręcznikami  dla pracowników SP Zespołu Opieki Paliatywnej  w Suwałkach.

 

Nauka będzie odbywać się na terenie SP ZOP w dwóch grupach maksymalnie 3-4 osobowych: 1 grupa nauka w stopniu podstawowym, 1 grupa nauka w stopniu średnim. Liczba godzin nauki dla każdej z grup od 1 stycznia  do 30 kwietnia  2017 r. 96,5 godziny zegarowej.

Program powinien zawierać miedzy innymi  tematykę mająca zastosowanie w pracy w podmiocie leczniczym podczas rozmów zarówno z rodzinami jak i osobami chorymi, podczas rozmów z osobami telefonującymi do zakładu, podczas rozmów personelu medycznego o objawach chorobowych itp. Nauka powinna być nastawiona przede wszystkim na praktyczną rozmowę. Pozostałe kwestie  zostaną uzgodnione wspólnie.

Uwaga:

Wartość zamówienia może wzrosnąć do 50%

Zapytanie ofertowe może zostać unieważnione w każdym momencie bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert – cena 100. %

Proszę o przysłanie oferty do dnia  05.12.2016 r  zapytania ofertowego

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

 

Formularz ofertowy: Oferta angielski grudzień 2016.doc

 

 


 

Suwałki 2016.09.15

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje, że  posiada na zbyciu następujący sprzęt medyczny:

 

 

1. Koncentrator  tlenu Vision Aire rok produkcji 2012 – sztuk 1

2. Koncentrator  tlenu Vision Aire rok produkcji 2013 – sztuk 1

3. Pulsoksymetr napalcowy  Pulsoks 2 rok produkcji 2010 – sztuk 1

4. Koncentrator  tlenu  Devilbiss 525  rok produkcji 2008 – sztuk 1

5.Ssak Sscor.inc  rok produkcji 2008 r. –sztuk 1

6. Łózko wielofunkcyjne obudowa drewniana z 2006 r. – sztuk 1

 

 

Sprzęt  jest zużyty, wymaga  gruntownych napraw

Zainteresowanych prosimy o kontakt  do 30.09.2016 r z Ireną Mickiewicz tel.875676910,

 e mail: spzop@list.pl

 

 


 

 

Suwałki, 09.09.2016 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej  

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

Zapytanie ofertowe

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Dotyczy: wykonania usługi polegającej na:

Systematycznej aktualizacji strony internetowej dotyczącej przebiegu realizacji projektu „Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

 

Termin realizacji zamówienia : październik 2016 do  grudzień2016

Kryterium oceny ofert –  cena 100 %

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki do dnia 16.09.2016 do godziny 15.00

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do Zamawiającego.

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.paliatywna.suwalki.pl .

 Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Irena Mickiewicz pod numerem telefonu 87-567-69-10 oraz adresem email: spzop@list.pl od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00.

 

Formularz ofertowy: Formularz_strona_20160909.doc

 

Wybór oferty: Wybor_aktualizacja_20160909.doc

 

 


                                                                                             

 

Suwałki, 05.09.2016 r.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

 

 

WYBÓR OFERTY

 

DOTYCZĄCEJ wykonania usługi polegającej na dostawie cateringu dla 150 osób podczas uroczystości zakończenia realizacji projektu w Sali Widowiskowej Szkoły Muzycznej w ramach realizowanego projektu pn: „Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

 

Do dnia 03.09.2016 roku wpłynęły następujące oferty

 

l.p

Nazwa oferenta

1

Piotr i Krystyna Bagińscy Pizzeria – Galeria ROZMARINO, ul. Kościuszki 75, Suwałki

2

PW. LOLEK Marcin Czekay

Piwiarnia Warka

Suwałki, ul. Chłodna  2

 

3

Bar Ratuszowy Renata Zdancewicz

Ul. Mickiewicza 1, Suwałki

 

 

 

W wyniku oceny  ofert wybrano najkorzystniejszą n/w ofertę :

 

l.p

Nazwa oferenta

1

Piotr i Krystyna Bagińscy Pizzeria – Galeria ROZMARINO, ul. Kościuszki 75, Suwałki

 

 

 

 


 

 

Suwałki, 01.09.2016 r.

 

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ogłasza nabór ofert na obsługę Programu Operacyjnego PL07 w ramach MFEOG i NMF 2009-2014 projektu:„Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

dotyczącą:

Pełnienia funkcji koordynatora projektu – w okresie od 16.09.2016 do 31.12.2016

Wymagania:

- wykształcenie wyższe medyczne

- doświadczenie w zakresie zarządzania co najmniej 5 lat

- miłe widziane doświadczenie w realizacji podobnych projektów

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 09.09.2016 r. do godz. 15:00 w sekretariacie zakładu

Kryterium oceny ofert: doświadczenie zawodowe związane z oferowanym stanowiskiem – 70 %, oczekiwane  wynagrodzenie – 30 %

 

 

Formularz ofertowy: Formularz_ofertowy_koordynator.doc

 

Wybór oferty: Protokol_wyboru_oferty.doc

 

 


 

 

Suwałki, 30.08.2016 r.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej                                         

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

Zapytanie ofertowe

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Dotyczy: wykonania usługi polegającej na:

Systematycznej aktualizacji strony internetowej dotyczącej przebiegu realizacji projektu „Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

 

Termin realizacji zamówienia : październik 2016 do  grudzień2016

Kryterium oceny ofert –  cena 100 %

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki do dnia 08.09.2016 do godziny 15.00

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do Zamawiającego.

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.paliatywna.suwalki.pl .

 Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Irena Mickiewicz pod numerem telefonu 87-567-69-10 oraz adresem email: spzop@list.pl od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00.

 

Formularz ofertowy: Formularz_strona_20160830.doc

 

 

 


 

 

 

 

Suwałki, 24.08.2016 r.

 

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ogłasza nabór ofert na obsługę Programu Operacyjnego PL07 w ramach MFEOG i NMF 2009-2014 projektu:„Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

dotyczącą:

Pełnienia funkcji koordynatora projektu – w okresie od 16.09.2016 do 31.12.2016

Wymagania:

- wykształcenie wyższe medyczne

- doświadczenie w zakresie zarządzania co najmniej 5 lat

- miłe widziane doświadczenie w realizacji podobnych projektów

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 30.08.2016 r. do godz. 15:00 w sekretariacie zakładu

Kryterium oceny ofert: doświadczenie zawodowe związane z oferowanym stanowiskiem – 70 %, oczekiwane  wynagrodzenie – 30 %

 

 

Formularz ofertowy: Formularz_ofertowy_koordynator.doc

 


 

 

 

 

Suwałki, dnia 2016-08-22

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

 

Zapytanie ofertowe

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

Dotyczy: kompleksowej usługi wykonywania zdjęć w dniu 09.09.2016 r podczas trwania konferencji kończącej projekt pn:  „Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014. Kryterium oceny ofert:  100 % cena

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera, dostarczona osobiście na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach  lub przesłana na adres email: spzop@list.pl do dnia 26.08.2016 do godziny 15.00

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do Zamawiającego.

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.paliatywna.suwalki.pl .

 Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Irena Mickiewicz pod numerem telefonu 87-567-69-10 oraz adresem email: spzop@list.pl od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00.

 

Formularz oferty: Formularz oferty fotograf.doc

 

Protokół wyboru oferty: Wybór_oferty_fotograf .doc

 

 

 


 

Suwałki 2016.08.15

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje, że  posiada na zbyciu następujący sprzęt medyczny:

 

 

1. Koncentrator  tlenu Vision Aire rok produkcji 2012 – sztuk 1

2. Koncentrator  tlenu Vision Aire rok produkcji 2013 – sztuk 1

3. Pulsoksymetr napalcowy  Pulsoks 2 rok produkcji 2010 – sztuk 1

4. Koncentrator  tlenu  Devilbiss 525  rok produkcji 2008 – sztuk 1

5.Ssak Sscor.inc  rok produkcji 2008 r. –sztuk 1

6. Łózko wielofunkcyjne obudowa drewniana z 2006 r. – sztuk 1

 

 

Sprzęt  jest zużyty, wymaga  gruntownych napraw

Zainteresowanych prosimy o kontakt  do 30.09.2016 r z Ireną Mickiewicz tel.875676910,

 e mail: spzop@list.pl

 

 


 

Suwałki, dnia 2016-08-10

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

 

Zapytanie ofertowe

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

Dotyczy: kompleksowej usługi wykonywania zdjęć w dniu 09.09.2016 r podczas trwania konferencji kończącej projekt pn:  „Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014. Kryterium oceny ofert:  100 % cena

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera, dostarczona osobiście na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach  lub przesłana na adres email: spzop@list.pl do dnia 17.08.2016 do godziny 15.00

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do Zamawiającego.

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.paliatywna.suwalki.pl .

 Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Irena Mickiewicz pod numerem telefonu 87-567-69-10 oraz adresem email: spzop@list.pl od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00.

 

Formularz oferty: Formularz oferty fotograf.doc

 

 


 

 

Suwałki, dn. 2016.07.19

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

Szpitalna 54

16-400 Suwałki

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )


 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

1. Wykonanie 150 sztuk zaproszeń A-5 wg załączonego wzoru

2.Wykonanie 150 sztuk teczek wg załączonego wzoru

3.Wykonanie 150 broszur o wyższej gramaturze wg wzoru

4. Wykonanie 150 sztuk naklejek samoprzylepnych z logo 100 x 55 mm.

Oferty można składać do dnia 27 lipca 2016 r. do godziny 15.00

Dostawa do 05.08.2016 r.

Kryterium oceny – cena 100. %

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki faksem na numer (87) 5676910 lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

Oferty proszę składać na formularzach ofertowych dołączonych do zapytania ofertowego

W razie wątpliwości proszę o kontakt 512492968

 

 


Formularz ofertowy: Formularz ofertowy zaproszenia 20160719

 

Wybór oferty: Wybor_zaproszenia_20160729

 


 

 

Suwałki, dnia 2016-07-14

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                                           

Szpitalna 54                                                                             

16-400 Suwałki                                                      

                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

 (niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Dostawa statuetek w kształcie serca ze szkła na szklanej podstawce w etui

Wymiary nie mniejsze niż 15 cm wysokość 15,5 cm szerokości

Grubość nie mniejsza niż 15 mm.

Ilość statuetek – 14 sztuk

Na sercu grawer (może być w kolorze złotym) o treści: Dziękujemy oraz grawer przedstawiający kwiat żonkil.

Na podstawce : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 1996-2016

Do wykorzystania pozostaje również logo zakładu.

Oferty można składać do dnia 27 lipca 2016 r. do godziny 15.00

Dostawa  do 15 sierpnia 2016 r.

Kryterium oceny ofert – cena 80. %

10% - wymiary statuetki

10 % - ocena projektu statuetki

 

Proszę o przysłanie oferty wraz z projektem statuetki oraz jej wymiarami.

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres: spzop@list.pl

 

Oferty proszę składać na formularzach ofertowych dołączonych do zapytania ofertowego

 

Formularz ofertowy: Form_oferty_statuetki_20160714.docx

 

 

 


 

 

Suwałki, dn. 2016.07.08

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                                           

Szpitalna 54                                                                             

16-400 Suwałki                                                      

                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wykonanie i organizacja w dniu 09.09.2016 r. dla około 150 osób uroczystego obiadu składającego się z 5 dań i napojów w lokalu wykonawcy.

oraz niewielkiego odrębnego bufetu z 5 daniami  dla osób chorujących na cukrzycę wraz z przepisami na przedstawione dania ( wykonane starannie z logo Funduszu Norweskiego). Dania powinny być wyeksponowane z możliwością degustacji niewielkich porcji.

Kryterium oceny ofert – cena 80 %, 20% menu.

Do przedstawionej oferty prosimy dołączyć proponowane menu dot. obiadu oraz potraw na osób chorujących na cukrzycę.

Proszę o przysłanie oferty do 19 lipca 2016 r.

Szczegółowa liczba uczestników zostanie przedstawiona w terminie późniejszym.

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

 

Oferty proszę składać na formularzu ofertowym  dołączonym do zapytania ofertowego

 

Formularz zapytania ofertowego: Formularz_konferencja_20160622.doc

 

Wybór oferty: Wybór oferty uroczysty obiad .doc

 

 

 


 

Suwałki, dn. 2016.07.05

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                                           

Szpitalna 54                                                                             

16-400 Suwałki                                                      

                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

1. Prowadzenie konferencji w dniu  09.09.2016 r.  kończącej realizacje projektu : „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz aktywny udział w planowaniu przebiegu tej  uroczystości. Czas trwania uroczystości max  6-7 godzin łącznie z próbą

2.Obsługa oświetlenia, dźwięku, projekcji filmu podczas konferencji kończącej realizację projektu : „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Czas trwania uroczystości około 6-7  godzin łącznie z próbą

Oferty można składać łącznie lub oddzielnie

Dodatkowe wymogi: Prosimy o dołączenie oświadczenia o posiadaniu doświadczenia i wiedzy w  zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia w którym należy wyszczególnić rodzaj doświadczenia oraz posiadane uprawnienia lub wiedzę.

Kryterium oceny ofert – cena 100. %

Proszę o przysłanie oferty w terminie do 11.07.2016 roku

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

Oferty proszę składać na formularzach ofertowych dołączonych do zapytania ofertowego.

 

 

Formularz oferty prowadzenie: Formularz oferty prowadzenie_20160705.doc

 

Formularz oferty obsługa: Formularz oferty obsługa_20160705.doc

 

 

Wybór oferty "Obsługa oświetlenia konferencji: Wybór oferty obsługa oświetlenia konferencji.doc

 

Wybór oferty "Prowadzenie konferencji: Wybór oferty prowadzenie konferencji.doc

 

 

 


 

 

Suwałki 2016.06.23

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje, że  posiada na zbyciu następujący sprzęt medyczny:

 

 

1.  Pulskosymetr  Nonim rok produkcji 2006 sztuk 1

2. Pulsoksymetr Nonin 8500 A rok produkcji 2006 – sztuk 2

3. Respirator PB 560 rok produkcji 2011 – sztuk 1

4.  Koncentrator tlenu Airsept Vision Aire – sztuk 2

5.  Pulsoksymetr Nonim 9847 – sztuk 1

 

Sprzęt  jest zużyty, wymaga  gruntownych napraw

Zainteresowanych prosimy o kontakt  z Ireną Mickiewicz tel.875676910, e mail: spzop@list.pl

 

 

 

 

 


 

 

Suwałki, dn. 2016.06.23

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                                           

Szpitalna 54                                                                             

16-400 Suwałki                                                      

                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

 Dostawa następujących materiałów reklamowych (gadżetów)

1.Zawijająca się opaska odblaskowa w jaskrawym kolorze z logo Norway Grants i Eea Grants -  sztuk 150

2. Długopis latarką wskaźnikiem laserowym różne kolory.  Długopis z metalu łączący  cztery  funkcje: długopis, touch pen, wskaźnik laserowy, latarka.-  sztuk 150

 

Oferty można składać łącznie lub oddzielnie dla każdej pozycji

Dostawa  do 31 lipca 2016 r.

Kryterium oceny ofert – cena 100. %

 

Proszę o przysłanie oferty do 04 lipca 2016 r.  

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

Oferty proszę składać na formularzach ofertowych dołączonych do zapytania ofertowego

 

 

Formularz zapytania ofertowego: Formularz_gadzety_20160622.doc

 

Formularz wyboru oferty: Rozstrzyg_gadzety_20160707.doc

 


 

 

Suwałki, dn. 2016.06.23

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                                           

Szpitalna 54                                                                             

16-400 Suwałki                                                      

                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wykonanie i organizacja w dniu 09.09.2016 r. dla około 150 osób uroczystego obiadu składającego się z 5 dań i napojów w lokalu wykonawcy.

oraz niewielkiego odrębnego bufetu z 5 daniami  dla osób chorujących na cukrzycę wraz z przepisami na przedstawione dania ( wykonane starannie z logo Funduszu Norweskiego). Dania powinny być wyeksponowane z możliwością degustacji niewielkich porcji.

Kryterium oceny ofert – cena 80 %, 20% menu.

Do przedstawionej oferty prosimy dołączyć proponowane menu dot. obiadu oraz potraw na osób chorujących na cukrzycę.

Proszę o przysłanie oferty do 05 lipca 2016 r.

Szczegółowa liczba uczestników zostanie przedstawiona w terminie późniejszym.

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

 

Oferty proszę składać na formularzu ofertowym  dołączonym do zapytania ofertowego

 

Formularz zapytania ofertowego: Formularz_konferencja_20160622.doc

 

 


 

 

 

Suwałki, dn. 2016.06.21

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                                           

Szpitalna 54                                                                             

16-400 Suwałki                                                      

                                                             

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: wykonanie projektów zaproszeń, teczek oraz banerów reklamowych

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Oczekujemy ofert od osób z wykształceniem plastycznym

Termin realizacji do 31 lipca 2016 r.

Termin składania ofert upływa 1 lipca 2016 r. godz. 15:00

Szczegóły w sekretariacie Zakładu

 

Oferty prosimy przesłać pocztą na adres :

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

Oferty proszę składać na formularzu ofertowym dołączonym do zapytania ofertowego

 

Formularz zapytania ofertowego: Formularz_projekt_zaproszen_20160621.doc

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: Wybor_oferty_projekt_zaproszen_20160718.doc

 

 


 

 

Suwałki, dn. 2016.06.21

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                                           

Szpitalna 54                                                                             

16-400 Suwałki                                                      

                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie następujących szkoleń w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach:

a) Zgłaszanie i analiza zdarzeń niepożądanych – do 10-15 osób-8 godzin lekcyjnych. Wykład i ćwiczenia

Grupy zdarzeń niepożądanych, Konstrukcja systemów zgłaszania / rejestrowania zdarzeń niepożądanych,

Konstrukcja analiz zdarzeń niepożądanych (wyciąganie wniosków, doskonalenie procesów

b) Zapobieganie chorobom narządu ruchu oraz ergonomia pracy personelu medycznego – do10- 15 osób- 8 godzin forma wykładu i ćwiczeń

Metody pracy przy pacjencie siedzącym i leżącym ( ćwiczenia)– wady i zalety , Wprowadzenie do ergonomii – podstawowe pojęcia. Ergonomiczne zasady prowadzenia zabiegów i organizacja pracy z pacjentem Czynniki etiologiczne schorzeń związanych z wykonywaniem zawodu Sposoby zapobiegania skutkom obciążeń związanych z pracą w placówce medycznej

c) Autoprezentacja personelu medycznego jako narzędzie niezbędne w komunikacji z rodzinami chorych, z pacjentami oraz współpracownikami – do 15 -20 osób ( 2 grupy po 7-10 osób)-16 godzin każda z grup– warsztaty i elementy wykładu.

 

Rozpoznanie swoich słabych i mocnych stron podczas wystąpień i prezentacji

 

Poznanie i przećwiczenie sposobów dopasowania formy wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy komunikatu

 

Zdobycie wiedzy na temat doboru narzędzi podczas wystąpień, wypowiedzi

 

Poznanie metod skutecznego przekazywania wiedzy podczas prezentacji, rozmów oraz zdobycie wiedzy na temat etapów wystąpień, rozmowy.

 

Ćwiczenie kontroli przebiegu prezentacji i zainteresowania słuchaczy

 

Poznanie technik pokonywania stresu związanego z wystąpieniami przed audytorium, słuchaczem

Radzenie sobie w trudnych sytuacjach podczas rozmów, prezentacji

 

Kryterium oceny ofert – cena 100. %

Termin realizacji do 15 grudnia 2016 r. Szczegółowy harmonogram szkoleń będzie uzgodniony miedzy stronami w terminie późniejszym przed podpisaniem umowy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Proszę o przysłanie oferty do dnia 30 czerwca 2016 r. do godziny 9.00

 

Oferty prosimy przesłać pocztą na adres :

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

Oferty proszę składać na formularzach ofertowych dołączonych do zapytania ofertowego.

 

Formularz ofertowy: Formularz_oferty_ autoprezentacja_20160621.doc

 

Wybór oferty: Roz_szkolenia_20160704.doc

 


 

 

 

Suwałki, dn. 2016.06.16

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                                           

Szpitalna 54                                                                             

16-400 Suwałki                                                      

                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 Dostawa następujących książek :

a) Żywienie osób w wieku starszym-Jarosz M.- sztuk 50

b) 36 godzin na dobę-przewodnik dla opiekunów osób z choroba Alzheimera oraz innymi chorobami otępiennymi i zaburzeniami pamięci w późnym okresie zycia - Nancy L. Mace, Peter V. Rabins – sztuk 50

c) Demencja to nie dla mnie. Poziom łatwy.-Hinz M – sztuk 50

Oferty można składać łącznie lub oddzielnie dla każdej pozycji książkowej.

Transport  książek na koszt dostawcy.

 

Dostawa książek do 15 sierpnia 2016 r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100. %

 

Proszę o przysłanie oferty w ciągu 14 dni od dnia otrzymania   zapytania ofertowego

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

Oferty proszę składać na formularzach ofertowych dołączonych do zapytania ofertowego

 

Formularz oferty książki: Formularz oferty ksiazki_20160616.doc

 

Formularz wyboru oferty: Roztrzyg_ksiazki_20160707.doc

 


 

Suwałki, dn. 2016.06.16

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                                           

Szpitalna 54                                                                             

16-400 Suwałki                                                      

                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

1. Prowadzenie konferencji w dniu  09.09.2016 r.  kończącej realizacje projektu : „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz aktywny udział w planowaniu przebiegu tej  uroczystości. Czas trwania uroczystości max  6-7 godzin łącznie z próbą

2.Obsługa oświetlenia, dźwięku, projekcji filmu podczas konferencji kończącej realizację projektu : „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Czas trwania uroczystości około 6-7  godzin łącznie z próbą

Oferty można składać łącznie lub oddzielnie

Dodatkowe wymogi: Prosimy o dołączenie oświadczenia o posiadaniu doświadczenia i wiedzy w  zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia w którym należy wyszczególnić rodzaj doświadczenia oraz posiadane uprawnienia lub wiedzę.

Kryterium oceny ofert – cena 100. %

Proszę o przysłanie oferty w ciągu 14 dni od dnia otrzymania   zapytania ofertowego

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres: spzop@list.pl

Oferty proszę składać na formularzach ofertowych dołączonych do zapytania ofertowego.

 

Formularz oferty prowadzenie: Formularz oferty prowadzenie_20160615.doc

 

Formularz oferty obsługa: Formularz oferty obsługa_20160615.doc

 

 


 

 

Suwałki, 14.06.2016 r.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej                                          

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

Zapytanie ofertowe

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

Dotyczy: wykonania usługi polegającej na:

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego:„ Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek cz.II” w ramach projektu „Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

Kurs odbywać się będzie w siedzibie SPZOP w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 54 wg zatwierdzonego przez Ministerstwo  Zdrowia programu kursu specjalistycznego.

Liczba uczestników kursu 20-23 osoby

Termin realizacji zamówienia : do 15 września 2016 r. z możliwością wydłużenia do 15 grudnia 2016,(szczegółowy termin zostanie ustalony po wyborze oferty)

Kryterium oceny ofert –  cena 100 %

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera, dostarczona osobiście na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach  lub przesłana na adres email: spzop@list.pl do dnia 20 czerwca 2016 do godziny 15.00

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do Zamawiającego.

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.paliatywna.suwalki.pl .

 Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Irena Mickiewicz pod numerem telefonu 87-567-69-10 oraz adresem email: spzop@list.pl od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00.

 

Formularz ofertowy: Form_ofert_recepty_20160614.doc

 

 

Protokół wyboru oferty: Protokół_wyboru_ordynowanie_leków_20160623.doc

 


 

 

 

Suwałki, 25.05.2016 r.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej                                          

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

Zapytanie ofertowe

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

Dotyczy: wykonania usługi polegającej na:

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego:„ Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek cz.II” w ramach projektu „Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

Kurs odbywać się będzie w siedzibie SPZOP w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 54 wg zatwierdzonego przez Ministerstwo  Zdrowia programu kursu specjalistycznego.

Liczba uczestników kursu 20-23 osoby

Termin realizacji zamówienia : do 15 września 2016 r. z możliwością wydłużenia do 15 grudnia 2016,(szczegółowy termin zostanie ustalony po wyborze oferty)

Kryterium oceny ofert –  cena 100 %

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera, dostarczona osobiście na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach  lub przesłana na adres email: spzop@list.pl do dnia 10 czerwca 2016 do godziny 15.00

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do Zamawiającego.

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.paliatywna.suwalki.pl .

 Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Irena Mickiewicz pod numerem telefonu 87-567-69-10 oraz adresem email: spzop@list.pl od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00.

 

Formularz ofertowy: Form_ofert_recepty_20160525.doc

 

 

 


 

 

Suwałki, 13.06.2016 r.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej                                          

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

Zapytanie ofertowe

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Dotyczy: wykonania usługi polegającej na:

Przeprowadzenie kursu: „ Podstawy języka migowego” w ramach projektu „Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

Kurs odbywać się będzie w siedzibie SPZOP w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 54 w dwóch grupach maksymalnie 7 osobowych. Przewidywana liczba godzin dla każdej z grup – 20 godzin zegarowych

Termin realizacji zamówienia : do 15 września 2016 r. z możliwością wydłużenia do 30 listopada 2016 r,(szczegółowy termin zostanie ustalony po wyborze oferty)

Kryterium oceny ofert –  cena 100 %

UWAGA: W oferowanej cenie za przeprowadzenie kursu proszę uwzględnić koszt 12 szt. podręczników dla uczestników kursu.

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera, dostarczona osobiście na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach  lub przesłana na adres email: spzop@list.pl do dnia 20 czerwca 2016 do godziny 15.00

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do Zamawiającego.

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.paliatywna.suwalki.pl .

 Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Irena Mickiewicz pod numerem telefonu 87-567-69-10 oraz adresem email: spzop@list.pl od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00.

 

Formularz ofertowy:  Form_ofert_migowy_20160613.doc

 

Protokół wyboru oferty: Protokół_wyboru_język_migowy_20160621.doc

 

 


 

Suwałki, 25.05.2016 r.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej                                          

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

Zapytanie ofertowe

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Dotyczy: wykonania usługi polegającej na:

Przeprowadzenie kursu: „ Podstawy języka migowego” w ramach projektu „Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

Kurs odbywać się będzie w siedzibie SPZOP w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 54 w dwóch grupach maksymalnie 7 osobowych. Przewidywana liczba godzin dla każdej z grup – 20 godzin zegarowych

Termin realizacji zamówienia : do 15 września 2016 r. z możliwością wydłużenia do 30 listopada 2016 r,(szczegółowy termin zostanie ustalony po wyborze oferty)

Kryterium oceny ofert –  cena 100 %

UWAGA: W oferowanej cenie za przeprowadzenie kursu proszę uwzględnić koszt 12 szt. podręczników dla uczestników kursu.

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera, dostarczona osobiście na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach  lub przesłana na adres email: spzop@list.pl do dnia 10 czerwca 2016 do godziny 15.00

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do Zamawiającego.

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.paliatywna.suwalki.pl .

 Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Irena Mickiewicz pod numerem telefonu 87-567-69-10 oraz adresem email: spzop@list.pl od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00.

 

Formularz ofertowy:  Form_ofert_migowy_20160525.doc

 

 


 

Suwałki, 25.04.2016 r.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje, że

posiada na  zbyciu następujący sprzęt medyczny :

 

 

Respirator model PB 560,   rok  produkcji 2012 rok – sztuk 1

Koncentrator tlenu Vision Air , rok produkcji  2010 rok .- sztuk 1

 

Wymieniony sprzęt medyczny wymaga remontu oraz napraw.

Zainteresowanych prosimy o kontakt  do  08.05.2016 r.  Irena Mickiewicz tel. 875676910 lub mailem spzop@list.pl

 


                                  

Suwałki, 08.04.2016 r.

 

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ogłasza nabór ofert na obsługę Programu Operacyjnego PL07 w ramach MFEOG i NMF 2009-2014 projektu:„Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

dotyczącą:

Pełnienia funkcji koordynatora projektu – w okresie od 30.04.2016 do 15.09.2016

Wymagania:

- wykształcenie wyższe medyczne

- doświadczenie w zakresie zarządzania co najmniej 5 lat

- miłe widziane doświadczenie w realizacji podobnych projektów

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 15.04.2016 r. do godz. 15:00 w sekretariacie zakładu

Kryterium oceny ofert: doświadczenie zawodowe związane z oferowanym stanowiskiem – 70 %, oczekiwane wynagrodzenie – 30 %

 

Wybór koordynatora: Wybór_koordynator_20160416.doc