Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

 


 

 

 


 

 

 

Suwałki, 21.03.2016 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej                                           

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

Zapytanie ofertowe

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Dotyczy: wykonania usługi polegającej na:

Przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego opieki paliatywnej dla pielęgniarek w ramach projektu „Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

 

Termin realizacji zamówienia : kwiecień 2016 – wrzesień 2016

Kryterium oceny ofert –  cena 100 %

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki do dnia 25.03.2016 do godziny 15.00

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do Zamawiającego.

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.paliatywna.suwalki.pl .

 Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Irena Mickiewicz pod numerem telefonu 87-567-69-10 oraz adresem email: spzop@list.pl od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00.

 

Formularz ofertowy: Formularz_ofertowy_20160321.doc

 

 

Protokół wyboru oferty: Protok_wyboru_paliatywna_20160329.doc

 

 


 

 

 

 

Suwałki, 10.03.2016 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej                                           

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

Zapytanie ofertowe

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Dotyczy: wykonania usługi polegającej na:

Przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego opieki paliatywnej dla pielęgniarek w ramach projektu „Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

 

Termin realizacji zamówienia : kwiecień 2016 – wrzesień 2016

Kryterium oceny ofert –  cena 100 %

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki do dnia 17.03.2016 do godziny 15.00

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do Zamawiającego.

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.paliatywna.suwalki.pl .

 Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Irena Mickiewicz pod numerem telefonu 87-567-69-10 oraz adresem email: spzop@list.pl od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00.

 

 

 

Formularz ofertowy: Formularz_ofertowy_20160310.doc

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Suwałki, 10.03.2016 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej                                           

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

Zapytanie ofertowe

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Dotyczy: wykonania usługi polegającej na:

Przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego opieki paliatywnej dla pielęgniarek w ramach projektu „Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

 

Termin realizacji zamówienia : kwiecień 2016 – wrzesień 2016

Kryterium oceny ofert –  cena 100 %

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki do dnia 17.03.2016 do godziny 15.00

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do Zamawiającego.

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.paliatywna.suwalki.pl .

 Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Irena Mickiewicz pod numerem telefonu 87-567-69-10 oraz adresem email: spzop@list.pl od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00.

 

Protokół wyboru oferty: Protok_wyboru_paliatywna_20160418.doc

 


 

 

 

Suwałki 2016.03.30

 

Ogłoszenie

 

         Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ogłasza nabór ofert na obsługę Programu Operacyjnego PL07 w ramach MF EOG i NMF 2009-2014   projektu „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dot.:

 

 

1. koordynatora projektu

Wykształcenie wyższe medyczne

Doświadczenie w zakresie zarządzenia co najmniej 5 lat.

Mile widziane doświadczenie w realizacji podobnych projektów.

 

 

Szczegóły w sekretariacie zakładu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia  07.04.2016  do godziny 15.00

Kryteria oceny : doświadczenie zawodowe związane z oferowanym stanowiskiem 70% , oczekiwane wynagrodzenie – 30 %

 

 

 

 


 

Suwałki 2016.03.14

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej                                          

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

Zapytanie ofertowe

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Dotyczy: wykonania usługi polegającej na:

Systematycznej aktualizacji strony internetowej dotyczącej przebiegu realizacji projektu „Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

 

Termin realizacji zamówienia : maj 2016 do 15 września 2016

Kryterium oceny ofert –  cena 100 %

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki do dnia 31.03.2016 do godziny 15.00

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do Zamawiającego.

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.paliatywna.suwalki.pl .

 Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Irena Mickiewicz pod numerem telefonu 87-567-69-10 oraz adresem email: spzop@list.pl od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00.

 

Formularz ofertowy: Formularz_ofertowy_strona_20160311.doc

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: Protokół_wyboru_aktualizacja_20160408.doc

 


 

Suwałki 2016.03.14

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej                                          

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

Zapytanie ofertowe

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Dotyczy: wykonania usługi polegającej na:

 1. Rozliczaniu projektu pn. „Hospicjum- drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
 1. Prowadzeniu monitoringu i ewaluacji projektu „Hospicjum- drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

UWAGA: w związku z wydłużeniem realizacji projektu do dnia 15.09.2016 r usługi będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego są jego kontynuacją

Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Wykonanie usługi polegającej na rozliczeniu projektu pn. „Hospicjum- drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Usługa wykonywana w okresie maj 2016 – 15 wrzesień 2016 (5 miesięcy).

Oferent powinien wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu rozliczeń finansowych, księgowości i rozliczaniu środków pomocowych. Osoba odpowiedzialna z ramienia oferenta powinna mieć wykształcenie wyższe oraz udokumentowane przebyte szkolenia z zakresu rozliczania projektów.

 1. Prowadzeniu monitoringu i ewaluacji projektu „Hospicjum- drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Usługa wykonywana w okresie maj 2016 – 15 wrzesięń 2016 (2 miesiące).

Oferent powinien wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu monitoringu i ewaluacji projektów pomocowych. Osoba odpowiedzialna z ramienia oferenta powinna mieć wykształcenie wyższe oraz udokumentowane przebyte szkolenia z zakresu monitoringu i ewaluacji.

 1. Obowiązki wykonawcy:
 • Do obowiązków wykonawcy rozliczającego projekt należeć będą:
 1. Przygotowanie wzorów dokumentów w zakresie rozliczania finansowego zgodnie z zasadami Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
 1. Przygotowywanie wniosków o płatność i ewentualnych korekt.
 2. Opisywanie faktur i rachunków związanych z realizacją projektu.
 3. Weryfikacja kompletności i poprawności dokumentów finansowych.
 4. Weryfikacja spójności ponoszonych wydatków z harmonogramem i budżetem projektu.
 5. Archiwizacja dokumentacji finansowej projektu.
 6. Udział w spotkaniach zespołu projektowego.
 7. Współpraca z członkami zespołu projektowego.
 8. Podejmowanie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.
 9. Informowanie koordynatora projektu o postępie prac oraz zagrożeniach mogących wpłynąć negatywnie na realizację projektu.
 10. Kontaktowanie się z instytucjami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków.
 • Do obowiązków wykonawcy prowadzącego monitoring i ewaluację należeć będą:
 1. Opracowanie narzędzi monitoringowych i ewaluacyjnych.
 1. Zebranie danych i opracowanie okresowych raportów monitoringowych i ewaluacyjnych.
 2. Przekazywanie okresowych raportów koordynatorowi projektu.
 3. Monitoring i ewaluacja działań inwestycyjnych i miękkich w projekcie, nadzór nad ich terminową i jakościową realizacją.
 4. Udział w spotkaniach zespołu projektowego.
 5. Współpraca z członkami zespołu projektowego.
 6. Podejmowanie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.
 7. Informowanie koordynatora projektu o postępie prac oraz zagrożeniach mogących wpłynąć negatywnie na realizację projektu.
 1. Kryterium wyboru oferty
 1. Cena brutto – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie wymogi formalne, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta zwierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów badanej oferty= ---------------------------------------------------------------- x 100

Cena brutto badanej oferty

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki do dnia 30.03.2016 do godziny 15.00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do Zamawiającego.

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.paliatywna.suwalki.pl .

 

IV Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Irena Mickiewicz pod numerem telefonu 87-567-69-10 oraz adresem email: spzop@list.pl od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00.

 

 

Formularz ofertowy: Form_oferty_rozliczanie_projektu_20160311.doc

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: Protokół_wyboru_ewaluacja_20160410.doc

 

 


 

Suwałki, dn. 2016.03.10

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                               

Szpitalna 54                                                                             

16-400 Suwałki                                                    

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Nakręcenie filmu łącznie z jego reżyserią i zmontowaniem na temat realizacji projektu „Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Film zostanie odtworzony podczas konferencji kończącej realizację w/wym projektu

 

Uwaga:

Kryterium oceny ofert – cena 70 %

Scenariusz filmu – 30 % ( oceniany przez 3 osobową komisję)

W celu stworzenia scenariusza filmu prosimy o wcześniejszy osobisty kontakt i rozmowę z

osobami zaangażowanymi w realizację projektu tel. 875676910.

Termin realizacji zadania do 31 sierpnia 2016 r.

Do oferty proszę dołączyć co najmniej 3 referencje dotyczące realizacji podobnych  filmów oraz wstępny scenariusz filmu.

Cena może zwiększyć się do 50% ceny przedstawionej w formularzu ofertowym/umowie  w przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych wcześniej zadań.

Proszę o przysłanie oferty w ciągu 21  dni od dnia otrzymania   zapytania ofertowego

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

 

Formularz ofertowy: Formularz_oferty_film_20160311.doc

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: Protokół_wyboru_nakręcenie_filmu_20160408.doc

 


 

Suwałki, dn. 2016.03.03

 

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY

 

DOTYCZĄCEJ PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA POD NAZWĄ: „ BUDOWA POZYTYWNYCH RELACJI Z PACJENTEM I JEGO RODZINĄ” w ramach realizowanego projektu pn: „Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

Zamawiający:    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

 

Dnia 23.02.2016R.  zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej www.paliatywna.suwalki.pl

 

Do dnia 02.03.2016 r. wpłynęła tylko jedna oferta:

 

1.Centrum Edukacji i Biznesu Kinga Nowacka-Kuźmiłowicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Mehoffera 70d/10

 

Złożona oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w związku z powyższym została wybrana do przeprowadzenia szkolenia.

 

 


 

Suwałki, dn. 2016.02.23

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                               

Szpitalna 54                                                                             

16-400 Suwałki                                                    

                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Szkolenie 8 godzinne ”Budowanie pozytywnych relacji z pacjentem i jego rodziną”

Nauka będzie odbywać się na terenie SP ZOP w 2 grupach 10 osobowych, metodą warsztatową.

Cel: nawiązanie pozytywnej relacji z pacjentem i jego rodziną, dbanie o wizerunek zakładu, rozwiniecie umiejętności  komunikacji  ze współpracownikami oraz pacjentem i jego rodziną, zapobieganie powstaniu sytuacji trudnych wynikających z nieprawidłowej komunikacji z pacjentem jego rodziną oraz współpracownikami, zwiększenie aktywności personelu, nawiązanie poprawnej komunikacji z drugim człowiekiem, rozwiązywanie  problemów związanych z komunikacją międzyludzką, zapoznanie z metodami zachowania się podczas  konfliktów, postępowanie podczas agresywnego  zachowania pacjenta lub jego rodziny i inne.

Termin realizacji zamówienia po uzgodnieniu z Zamawiającym nie później niż 31 sierpnia 2016 r.

Kryterium oceny ofert – cena 100. %

Dodatkowe : Wymagane materiały edukacyjne oraz książka związana z tematyką warsztatów dla każdego uczestnika szkolenia.

Wymagane przeprowadzenie min. 3 szkoleń w ostatnich 2 latach o podobnej tematyce w podmiotach leczniczych ( prosimy o dołączenie referencji)

Proszę o przysłanie oferty w ciągu 7 dni od dnia otrzymania   zapytania ofertowego

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

 

Formularz ofertowy: Formularz_budowanie_pozytywnych_relacji_20160224.doc

 


 

Suwałki, dn. 29.01.2016 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                               

Szpitalna 54                                                                             

16-400 Suwałki                                                    

                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Nauka języka angielskiego z elementami słownictwa, medycznego, dla pracowników SP Zespołu Opieki Paliatywnej  w Suwałkach.

 

Nauka będzie odbywać się na terenie SP ZOP w trzech grupach maksymalnie 8 osobowych: 2 grupy nauka w stopniu podstawowym, 1 grupa nauka w stopniu średnim. Liczba godzin nauki dla każdej z grup od lutego do 31 sierpnia 2016 r. -56. Przewidywana tygodniowa liczba godzin nauki – 2 godziny zegarowe w tym 10 minutowa przerwa.

Program powinien zawierać miedzy innymi  tematykę mająca zastosowanie w pracy w podmiocie leczniczym podczas rozmów zarówno z rodzinami jak i osobami chorymi, podczas rozmów z osobami telefonującymi do zakładu, podczas rozmów personelu medycznego o objawach chorobowych itp. Nauka powinna być nastawiona przede wszystkim na praktyczną rozmowę. Pozostałe kwestie  zostaną uzgodnione wspólnie.

Wartość zamówienia może wzrosnąć  do 50%

 

Kryterium oceny ofert – cena 100. %

 

Proszę o przysłanie oferty w ciągu 7 dni od dnia otrzymania   zapytania ofertowego

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

 

 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY

Nazwa oferenta ….............................................................................................................

Adres …..............................................................................................Nr telefonu...............Nr NIP...............................nr Regon...............................................................................

 

Oferuje:

 

Nauka języka angielskiego z elementami słownictwa, medycznego, dla pracowników SP Zespołu Opieki Paliatywnej  w Suwałkach

 

 

Cena za jedna godzinę nauki .......... zł netto

Cena  za jedna godzinę nauki ..........zł brutto

 

Razem brutto ................................ zł.

 

 

Uwagi:  Termin realizacji zamówienia wg zapytania ofertowego

 

 

 

 

Suwałki dnia .....................................   Podpis oferenta ...............................................

 

Oferta z formularzem: formularz_oferty_angielski.doc

 

Wybór oferenta: Wybór_angielski_20160216.doc

 


 

Suwałki, dn. 2015.12.10

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                               

Szpitalna 54                                                                             

16-400 Suwałki

 

pieczęć Zamawiającego

                                                             

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Wykonanie adaptacji łazienki pacjentów dla potrzeb montażu wanny z hydromasażem

termin realizacji umowy do 15 stycznia 2016 r..

Kryterium oceny ofert – cena 100. %

 

 

Proszę o przysłanie oferty w ciągu 7 dni od dnia otrzymania   zapytania ofertowego

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY

Nazwa oferenta ….............................................................................................................

Adres …..............................................................................................Nr telefonu...............Nr NIP...............................nr Regon...............................................................................

 

Oferuje:

Wykonanie adaptacji  łazienki na potrzeby instalacji wanny z hydromasażem

 

Cena …..................................... zł netto...........brutto.............

 

 

Uwagi:  Termin realizacji zamówienia wg zapytania ofertowego

 

 

 

Suwałki dnia .....................................   Podpis oferenta ...............................................

 

 

 

 

 

 


Suwałki 2015.10.19

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Posiada  na zbyciu następujący sprzęt medyczny:

 

1. Ssak medyczny Fazzini F-31-  rok produkcji 2012

2. Koncentrator tlenu Vision Air – rok produkcji -2009

3. Ssak medyczny De Vilbis –rok produkcji 2011

4. Ssak medyczny Easy Go Vac – rok produkcji 2010 –sztuk 2

5. Ssak medyczny S-Scor –rok produkcji 2009 – sztuk 2

6. Inhalator – rok produkcji 2009 – sztuk 2

7. Koncentrator tlenu – rok produkcji 2011 r.

8. Materac p/odleżynowy ( pompa) – 6 sztuk – rok produkcji 2009

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:   875676910 do dnia 30.10.2015 r.

Sprzęt wymaga naprawy i wymiiany części.


 

Suwałki  06.07.2015 r.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

 

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY

 

DOTYCZĄCEJ dostawy 1053 szt.wody niegazowanej o poj. 500 ml oraz 1053 szt.wody gazowanej o poj. 500 ml w ramach projektu pn: „Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

 

Zamawiający:    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

W dniu 30.06.2015 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej www.paliatywna.suwalki.pl . Do dnia 06.07.2015 wpłynęła następująca oferta:

 

l.p

Nazwa oferenta

Całkowita wartość oferty

Otrzymana punktacja

1

ZPHU „Mucha” z siedzibą w Augustowie przy ul. Nowomiejskiej 107

Woda gazowana 500 ml. Szt.1053 – 0,77 zł/szt

Woda niegazow.500 ml

Szt.1053 – 0,77 zł/szt.

100 pkt

 

W związku z tym, iż wpłynęła tylko 1 oferta wybrano jako najkorzystniejszą:

 

ZPHU „Mucha” z siedzibą w Augustowie przy ul. Nowomiejskiej 107

 

 


 

Suwałki, dn. 06.07.2015 r.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

 

 

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY

 

Dotyczącej prezentacji sposobu opieki nad osobami przewlekle chorymi, niesamodzielnymi oraz osobami starszymi przeprowadzonymi przez pielęgniarki podczas imprezy plenerowej ramach projektu pn: „Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

 

Zamawiający:    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

 

Dnia 30.06.2015r. zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej www.paliatywna.suwalki.pl  do dnia 06.07.2015  r. wpłynęły 3 oferty

 

 

l.p

Nazwa oferenta

1

Zyta Taraszkiewicz, Mała Huta 82I, 16-402 Suwałki

2

Aniela Matuszewska,ul. Paca 8/9,Suwałki

3

Anna Sokołowska,ul.Górna 24 Suwałki

 

 

Oferty które zostały wybrane:

 

l.p

Nazwa oferenta

Całkowita wartość oferty

Otrzymana punktacja

1

Zyta Taraszkiewicz, Mała Huta 82I, 16-402 Suwałki

199zł/godzinę

99,4pkt

2

Aniela Matuszewska,ul. Paca 8/9,Suwałki

200 zł/godzinę

99,0 pkt

3

Anna Sokołowska,ul.Górna 24 Suwałki

198 zł/godzinę

100 pkt

 

 

                                                                                                                              /podpis beneficjenta/

 


Suwałki, dn. 02.07.2015 r.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

 

 

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY

Dotyczącej sposobu opieki nad osobami przewlekle chorymi, niesamodzielnymi oraz osobami starszymi przeprowadzonymi przez fizjoterapeutów oraz dietetyków podczas imprezy plenerowej ramach projektu pn: „Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

 

Zamawiający:    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

 

Dnia 23.06.2015r. zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej www.paliatywna.suwalki.pl  do dnia 02.07.2015  r. wpłynęło 5 ofert

 

l.p

Nazwa oferenta

Oferowane stanowisko

1

Katarzyna Ginel, ul.Piotrowska 8, Suwałki

fizjoterapeuta

2

Łukasz Drażba, ul.Kowalskiego 10/13, Suwałki

fizjoterapeuta

3

Agnieszka Leśniewska, ul.Skłodowskiej 12/9,Suwałki

fizjoterapeuta

4

Halina Bąk,ul. Reja 76/29,Suwałki

dietetyk

5

Katarzyna Weisbrod,ul. Żeromskiego 22,Suwałki

dietetyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferty które zostały wybrane:

l.p

Nazwa oferenta

Otrzymana punktacja

1

Katarzyna Ginel, ul.Piotrowska 8, Suwałki

94,90 pkt

2

Łukasz Drażba, ul.Kowalskiego 10/13, Suwałki

94,90 pkt

3

Agnieszka Leśniewska, ul.Skłodowskiej 12/9,Suwałki

94,90 pkt

4

Halina Bąk,ul. Reja 76/29,Suwałki

94,0 pkt

5

Katarzyna Weisbrod,ul. Żeromskiego 22,Suwałki

100 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Suwałki, dn. 02.07.2015 r.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY

 

DOTYCZĄCEJ dostawy 250 szt. mufinek o smaku śmietankowym, 250 szt. mufinek o smaku czekoladowym, 250 szt. soczków o smaku jabłkowym, 250 szt. soczków o smaku pomarańczowym w ramach projektu pn: „Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

 

Zamawiający:    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

W dniu 25.06.2015 r. zamieszczono zapytania ofertowe na stronie internetowej www.paliatywna.suwalki.pl . Do dnia 02.07.2015 wpłynęły następujące oferty:

 

Oferty złożone na dostawę mufinek:

 

l.p

Nazwa oferenta

Całkowita wartość oferty

Otrzymana punktacja

1

„Karmelek” Paweł Surawski z siedzibą w Ełku, ul. Bahrkego 5

-mufinka śmietankowa -1,40  za sztukę

-mufinka czekoladowa-1,40 za sztukę

100 pkt

2

Produkcja Domowych Ciast Regina Pik z siedzibą w Puńsku przy ul. Szkolnej 21

-mufinka śmietankowa -2 zł za sztukę

-mufinka czekoladowa-

2 zł za sztukę

70 pkt

3

Piekarnia-Cukiernia Jan Staniszewski z siedziba w Olecku ul. Szosa do Świętajna 6

-mufinka śmietankowa -1,85  za sztukę

-mufinka czekoladowa-

1,85 za sztukę

75,60 pkt

 

Oferty złożone na dostawę soczków:

 

l.p

Nazwa oferenta

Całkowita wartość oferty

Otrzymana punktacja

1

ZPHU „Mucha” z siedziba w Augustowie przy ul. Nowomiejskiej 107

-soczek jabłkowy-0,99 zł za sztukę

-soczek pomarańczowy-0,99 zł za sztukę

100 pkt

2

Hurtownia „NORD” z siedziba w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 18A

-soczek jabłkowy-1,10 zł za sztukę

-soczek pomarańczowy-1,10 zł za sztukę

 

90 pkt

3

Firma Antur Andrzej Tur z siedzibą w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 39

-soczek jabłkowy-1,05 zł za sztukę

-soczek pomarańczowy-1,05 zł za sztukę

94 pkt

 

W wyniku oceny ofert wybrano jako najkorzystniejszą dotyczącą dostawy Mufinek” - „Karmelek” Paweł Surawski z siedzibą w Ełku, ul. Bahrkego 5

 

W wyniku oceny ofert wybrano jak najkorzystniejszą dotyczącą dostawy soczków - ZPHU „Mucha” z siedziba w Augustowie przy ul. Nowomiejskiej 107

 

W dniu 02.07.2015 roku na stronie www.paliatywna.suwalki.pl zostało umieszczone ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Suwałki , 02.07.2015 r.                                                                                                 ……………………………………

/podpis beneficjenta/

 


Suwałki  01.07.2015

Zapytanie ofertowe

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

Dotyczy: projektu pn. „Hospicjum- drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  

Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Sprzedaż 400 sztuk broszur poświęconych  poradom dot. opieki nad osoba starszą, niepełnosprawną, zasadom żywienia osób przewlekle chorych, rehabilitacji osób niesamodzielnych, przewlekle chorych, poradom dot. profilaktyki zapobiegającej  powstawaniu powikłań i zachowaniu  zdrowego stylu życia  u osób przewlekle chorych. Dostawa zamówienia do dnia 15.07.2015 r.

 

        Kryterium wyboru oferty -100 % cena

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie wymogi formalne, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta zwierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:

 

 

                                                         Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów badanej oferty= ---------------------------------------------------------------- x 100

                                                         Cena brutto badanej oferty

 

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

      Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, mailem spzop@list.pl , kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki do dnia 07.07.2015 do godziny 15.00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do Zamawiającego.

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.paliatywna.suwalki.pl

4. Dodatkowych informacji udziela Irena Mickiewicz 875676910

 

Załącznik: Zalacznik_ofert_20150203.docx

 


Suwałki, dnia 30.06.2015

                                                                                        

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                        

Szpitalna 54,  16-400 Suwałki   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą 26 szt. książek poświęconych problematyce opieki nad osobami przewlekle chorymi, niesamodzielnymi i osobami starszymi

Dostawa zamówienia do dnia 10 lipca 2015 r.

Kryterium wyboru oferty: 100 % cena

Miejsce i termin składania ofert:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach     ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres:spzop.list.pl - w terminie do dnia 6.07.2015 r

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.paliatywna.suwalki.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 

Formularz ofertowy: Form_ofert_ksiazki_20150707.doc

 


Suwałki, dnia 30.06.2015

                                                                                        

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                        

Szpitalna 54   ,16-400 Suwałki   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

 1. Woda niegazowana 500 ml -szt. 1053
 2. Woda gazowa 500 ml szt. -1053

Dostawa zamówienia w dniu 26.07.2015 r.-Park Konstytucji 3 Maja w Suwałkach

Kryterium wyboru oferty: 100 % cena

Miejsce i termin składania ofert:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach     ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres:spzop.list.pl - w terminie do dnia 6.07.2015 r

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.paliatywna.suwalki.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 

Formularz Ofertowy: Form_ofertowy_woda_20150630.doc

 


Suwałki 30.06.2015r

 

Ogłoszenie

 

         Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ogłasza nabór ofert na prezentację sposobu opieki nad osobami przewlekle chorymi, niesamodzielnymi oraz osobami starszymi przeprowadzonymi przez pielęgniarki podczas imprezy plenerowej  w ramach  Programu Operacyjnego PL07  MF EOG i NMF 2009-2014  projektu „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach”

 

Wymagania:

 

Wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku pielęgniarstwo, staż pracy -5 lat, doświadczenie w opiece nad pacjentami przewlekle chorymi

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Termin składania ofert upływa w dniu 6 lipca 2015 r. godz. 15.00

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania naboru, aż do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki, 

faksem na numer (87) 5676910 

 pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

Załącznik: Form_ofert_plener_20150701.doc

 

 


 

                                                                               Suwałki, dnia 25.06.2015

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                        

Szpitalna 54   ,16-400 Suwałki   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- 250 szt. mufinek o smaku śmietankowym

-250 szt. mufinek o smaku czekoladowym

-250 soczków o smaku jabłkowym w kartoniku ze słomką o poj. 200 ml.

-250 soczków o smaku pomarańczowym w kartoniku ze słomką o poj. 200 ml.

Dostawa zamówienia w dniu 26.07.2015 r. godz.9.00-Park Konstytucji 3 Maja w Suwałkach

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia do 50 %

Kryterium wyboru oferty: 100 % cena

Miejsce i termin składania ofert:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach     ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres:spzop.list.pl - w terminie do dnia 2.07.2015 r

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.paliatywna.suwalki.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do Zamawiającego

 

Formularz ofertowy: Form_ofert_poczestunek_20150625.doc

 


Suwałki, dnia 25.06.2015 r.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                                    

Szpitalna 54                                                                                                         

16-400 Suwałki

 

                                                                                                                                           ….....................................                                                                                   …… .…....................................

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na potrzeby imprezy plenerowej  organizowanej w ramach  Programu Operacyjnego PL07  MF EOG i NMF 2009-2014  projektu „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach”

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

1. Naklejki samoprzylepne z logo projektu 35mm z 100 mm ( 3 kolory) – 500 szt.

2. Koszulki z logo:

- kolor żółty 148 szt.

- kolor granatowy – 148 szt

 

Kryteria oceny:

100% cena

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach     ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres:aneta2412@op.pl - w terminie do 02.07.2015 r.

 

Załącznik: Form_ofert_koszulki_20150702.doc

 


Suwałki 23.06.2015r.

 Ogłoszenie

 

         Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ogłasza nabór ofert na prezentację sposobu opieki nad osobami przewlekle chorymi, niesamodzielnymi oraz osobami starszymi przeprowadzonymi przez fizjoterapeutów oraz dietetyków podczas imprezy plenerowej  w ramach  Programu Operacyjnego PL07  MF EOG i NMF 2009-2014  projektu „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach”

 

Wymagania:

 

 1. Fizjoterapeuta – wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku fizjoterapia, min. staż pracy -5 lat
 2. Dietetyk – wykształcenie wyższe w kierunku dietetyka, min staż pracy 5 lat

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Termin składania ofert upływa w dniu 2 lipca 2015 r. godz. 15.00

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania naboru, aż do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki, 

faksem na numer (87) 5676910 

pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

Załącznik: Formularz ofertowy

 


Suwałki,  dn. 21.04.2015r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

 im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki

tel. 87 567 69 10

e-mail: spzop@list.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

 (niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

1.  Dotyczy: wykonania usługi polegającej na dostarczeniu do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II własnym środkiem transportu cateringu od maja 2015 r. do 30.04.2016  dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach  projektu pn. „Hospicjum- drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Dostarczenie 1 posiłku ciepłego( drugie danie z surówką) oraz  poczęstunku z przeznaczeniem  na 2 przerwy kawowe w tym jedna składająca się z  kawy, herbaty, wody mineralnej i ciast, druga z kawy, herbaty, wody mineralnej oraz kanapek. Dodatki : cukier, mleko lub śmietanka do kawy.

Ilość osobodni wynosi 795

 

2. Miejsce realizacji zamówienia: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

3. Termin realizacji zamówienia: od maja 2015 r. do 30.04.2016 r..

Szczegółowy termin dostaw posiłków będzie ustalany na bieżąco między Zamawiającym a Wykonawcą w zależności od harmonogramu szkoleń.

4.    Wymagane doświadczenie:

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gastronomicznej( prosimy o dołączenie  stosownych dokumentów-  łącznie z decyzją SaNEPID-u)

5. Oferta skierowana do Zamawiającego powinna zawierać:

- dane identyfikujące oferenta

- opis przedmiotu zamówienia zgodny z zapytaniem ofertowym

- cena netto oraz  cena brutto za posiłek 1 osobodzień  oraz łączny koszt posiłków.

- termin realizacji

-oferta powinna być podpisana przez oferenta

6. Składanie ofert: Oferty należy złożyć do 30.04.2015 r. do godz. 15.00:

-  pocztą, kurierem lub osobiście na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 16-400    Suwałki, ul.   Szpitalna 54

-  mailem na adres: spzop@list.pl lub faxem 875676910

W przypadku ofert wysłanych pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data i godzina  odebrania przez Zamawiającego.

7. Kryteria wyboru ofert

- cena  - maksymalnie 100 pkt.

8. Dodatkowe informacje

1. Wartość zamówienia może wzrosnąć do 50%

2.  Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Irena Mickiewicz - Dyrektor

tel: 87 567 69 10,e-mail: spzop@list.pl

 


 

Dotyczy projektu: Nr WND-RPPD.05.02.00-20-021/14 pn. „Instalacja fotowoltaiczna
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach”,
realizowanego w ramach umowy  o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.02.00-20-021/14-00 zawartej w dniu 25.02.2015 r.

Suwałki,  dn. 17.04.2015r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

 im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki

tel. 87 567 69 10

e-mail: spzop@list.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu instalacji fotowoltaicznej w Samodzielnym Publicznym Zespole opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.

 1. 1.    Opis przedmiotu zamówienia:
 • Sprawdzenie dokumentacji projektu instalacji
 • Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na dachu istniejącego budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach
  przy ul. Szpitalnej 54
 • Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem  instalacji na projektowany automatycznie system fotowoltaiczny o łącznej mocy 40 kWp
 • Odbiór techniczny zakończonych prac
 • Uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji
 • Udział w rozwiązywaniu skarg związanych z prowadzeniem robót
 • Udział w naradach technicznych
 • Kontrola zgodności ustalonych terminów, stosowanych materiałów, postępu robót, prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę robót rachunków łącznie z ich opisywaniem
 • Sprawdzenie zgodności ofert złożonych w przetargu z dokumentacja projektową
 • Inne zadania wynikające z obowiązków inspektora nadzoru.

 

 

2. Miejsce realizacji zamówienia: Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 21746/3 i 21746/4 położonych na terenie Miasta Suwałki w obrębie 0002.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.07.2015 r.

 1. 4.    Wymagane doświadczenie:

Wykonawca poowinien posiadać uprawnienia do kierowania, nadzorowania budowy i robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń

Wykonawca powinien udokumentować pełnienie nadzoru, co najmniej przy dwóch montażach instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 40 kW każda.

5. Oferta skierowana do Zamawiającego powinna zawierać:

- dane identyfikujące oferenta

- opis przedmiotu zamówienia zgodny z zapytaniem ofertowym

- cena netto, cena brutto

- termin realizacji

- kopię uprawnienia do kierowania, nadzorowania budowy i robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń. Do wglądu oryginał.

Wykaz wykonanych prac nadzoru nad wykonaniem ogniw fotowoltanicznych

-oferta powinna być podpisana przez oferenta

6. Składanie ofert: Oferty należy złożyć do 24.04.2015r. do godz. 15.00:

-  pocztą, kurierem lub osobiście na adres:

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 16-400    Suwałki, ul. Szpitalna 54

-  mailem na adres: spzop@list.pl

 W przypadku ofert wysłanych pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data i godzina odebrania
przez Zamawiającego.

7. Kryteria wyboru ofert

- cena  - maksymalnie 100 pkt.

 Maksymalna ilość punktów: 100

8. Dodatkowe informacje

 Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Irena Mickiewicz - Dyrektor

tel: 87 567 69 10,

e-mail: spzop@list.pl

 


Suwałki,  dn. 05.03.2015r.

Dotyczy projektu: Nr WND-RPPD.05.02.00-20-021/14 pn. „Instalacja fotowoltaiczna
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach”,
realizowanego w ramach umowy  o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.02.00-20-021/14-00 zawartej w dniu 25.02.2015 r.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki

tel. 87 567 69 10

e-mail: spzop@list.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na wykonanie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej
o mocy minimum 40 kWp wraz z ekspertyzą wytrzymałościową dachu.
Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na dachu istniejącego budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 54

 

 1. 1.    Opis przedmiotu zamówienia:
 • Projekt wykonawczy na projektowany automatycznie system fotowoltaiczny o łącznej mocy 40 kWp.
 • Ekspertyza wytrzymałościowa dachu.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

2. Miejsce realizacji zamówienia: Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 21746/3 i 21746/4 położonych na terenie Miasta Suwałki w obrębie 0002.

3. Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 31.03.2015 r.

 1. 4.    Wymagane doświadczenie:

Wykonawca powinien udokumentować wykonanie, co najmniej dwóch projektów instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 40 kW każda.

5. Oferta skierowana do Zamawiającego powinna zawierać:

- dane identyfikujące oferenta

- opis przedmiotu zamówienia zgodny z zapytaniem ofertowym

- cena netto

- termin realizacji

-oferta powinna być podpisana przez oferenta

6. Składanie ofert: Oferty należy złożyć do 10.03.2015r. do godz. 10.00:

-  pocztą, kurierem lub osobiście na adres:

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 54

-  mailem na adres: spzop@list.pl

 W przypadku ofert wysłanych pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data i godzina odebrania
przez Zamawiającego.

7. Kryteria wyboru ofert

- cena  - maksymalnie 100 pkt.

 Maksymalna ilość punktów: 100

8. Dodatkowe informacje

 Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Irena Mickiewicz - Dyrektor

tel: 87 567 69 10,

e-mail: spzop@list.pl

 


Suwałki 2015.02.25

 

Dotyczy projektu: Nr WND-RPPD.05.02.00-20-021/14 pn. „Instalacja fotowoltaiczna
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach”,
realizowanego w ramach umowy  o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.02.00-20-021/14-00 zawartej w dniu 25.02.2015 r.

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki

tel. 87 567 69 10

e-mail: spzop@list.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach , zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na wykonanie 1 tablicy informacyjnej i 1 tablicy pamiątkowej  o wymiarach 30x50 cm do umieszczenia we wnętrzu budynku wg załączonego wzoru.

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

2. Miejsce realizacji zamówienia: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

3. Termin realizacji zamówienia: Tablica informacyjna w ciągu 7 dni od zawarcia umowy,

Tablica pamiątkowa do dnia 31.08.2015 r..

5. Oferta skierowana do Zamawiającego powinna zawierać:

- dane identyfikujące oferenta

- opis przedmiotu zamówienia zgodny z zapytaniem ofertowym

- cena netto, cena brutto

- termin realizacji

-oferta powinna być podpisana przez oferenta

6. Składanie ofert: Oferty należy złożyć do 05.03.2015r. do godz. 10.00:

-  pocztą, kurierem lub osobiście na adres:

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 54

-  mailem na adres: spzop@list.pl

 W przypadku ofert wysłanych pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data i godzina odebrania
przez Zamawiającego.

7. Kryteria wyboru ofert

- cena  - maksymalnie 100 pkt.

 Maksymalna ilość punktów: 100

8. Dodatkowe informacje

 Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Irena Mickiewicz - Dyrektor

 tel: 87 567 69 10,

 e-mail: spzop@list.pl

Załącznik: Zal_nr_1_do_tablicy_20150229.docx

 


Suwałki 03.02.2015

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

Zapytanie ofertowe

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Dotyczy: wykonania usługi polegającej na:

 1. Rozliczaniu projektu pn. „Hospicjum- drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
 1. Prowadzeniu monitoringu i ewaluacji projektu „Hospicjum- drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Wykonanie usługi polegającej na rozliczeniu projektu pn. „Hospicjum- drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Usługa wykonywana w okresie luty 2015 - kwiecień 2016 (15 miesięcy).

 

Oferent powinien wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu rozliczeń finansowych, księgowości i rozliczaniu środków pomocowych. Osoba odpowiedzialna z ramienia oferenta powinna mieć wykształcenie wyższe oraz udokumentowane przebyte szkolenia z zakresu rozliczania projektów.

 

 1. Prowadzeniu monitoringu i ewaluacji projektu „Hospicjum- drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Usługa wykonywana w okresie styczeń 2015 - kwiecień 2016 (4 miesiące).

Oferent powinien wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu monitoringu i ewaluacji projektów pomocowych. Osoba odpowiedzialna z ramienia oferenta powinna mieć wykształcenie wyższe oraz udokumentowane przebyte szkolenia z zakresu monitoringu i ewaluacji.

 

 1. Obowiązki wykonawcy:

 

 • Do obowiązków wykonawcy rozliczającego projekt należeć będą:
 1. Przygotowanie wzorów dokumentów w zakresie rozliczania finansowego zgodnie z zasadami Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
 1. Przygotowywanie wniosków o płatność i ewentualnych korekt.
 2. Opisywanie faktur i rachunków związanych z realizacją projektu.
 3. Weryfikacja kompletności i poprawności dokumentów finansowych.
 4. Weryfikacja spójności ponoszonych wydatków z harmonogramem i budżetem projektu.
 5. Archiwizacja dokumentacji finansowej projektu.
 6. Udział w spotkaniach zespołu projektowego.
 7. Współpraca z członkami zespołu projektowego.
 8. Podejmowanie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.
 9. Informowanie koordynatora projektu o postępie prac oraz zagrożeniach mogących wpłynąć negatywnie na realizację projektu.
 10. Kontaktowanie się z instytucjami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków.

 

 • Do obowiązków wykonawcy prowadzącego monitoring i ewaluację należeć będą:
 1. Opracowanie narzędzi monitoringowych i ewaluacyjnych.
 1. Zebranie danych i opracowanie okresowych raportów monitoringowych i ewaluacyjnych.
 2. Przekazywanie okresowych raportów koordynatorowi projektu.
 3. Monitoring i ewaluacja działań inwestycyjnych i miękkich w projekcie, nadzór nad ich terminową i jakościową realizacją.
 4. Udział w spotkaniach zespołu projektowego.
 5. Współpraca z członkami zespołu projektowego.
 6. Podejmowanie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.
 7. Informowanie koordynatora projektu o postępie prac oraz zagrożeniach mogących wpłynąć negatywnie na realizację projektu.

 

 

 1. Kryterium wyboru oferty

 

 1. Cena brutto – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie wymogi formalne, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta zwierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:

 

 

 

 

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów badanej oferty= ---------------------------------------------------------------- x 100

Cena brutto badanej oferty

 

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

 

III. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki do dnia 18.02.2015 do godziny 15.00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do Zamawiającego.

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.paliatywna.suwalki.pl .

 

IV Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Irena Mackiewicz pod numerem telefonu 87-567-69-10 oraz adresem email: spzop@list.pl od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00.

Formularz ofertowy: Form_ofert_proj_norw_20150203.odt

 


Suwałki 30.12.2014

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki

Zapytanie ofertowe

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

1.            Dotyczy: wykonania usługi polegającej na wykonywaniu zadań księgowej  polegających na nadzorze nad finansowaniem , zabezpieczeniem finansowym, rozliczaniem projektu pod kątem dokumentów księgowych i finansowych projektu pn. „Hospicjum- drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Usługa wykonywana w okresie styczeń 2015 - kwiecień 2016 (16 miesięcy).

Kryterium wyboru:

1.            Cena brutto – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie wymogi formalne, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta zwierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:

  Liczba punktów badanej oferty= cena brutto najniższej oferty/ cena brutto oferty  x 100

           Miejsce oraz termin składania ofert

        1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera, e mail spzop@list.pl,  lub też  dostarczona osobiście na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki do dnia 08.01.2015 do godziny 15.00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do Zamawiającego.

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.paliatywna.suwalki.pl .

 

IV Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Irena Mackiewicz pod numerem telefonu 87-567-69-10 oraz adresem email: spzop@list.pl od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00.

 

Formularz ofertowy: Formularz_2014_12_30.docx

 


Suwałki 19.12.2014

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

Zapytanie ofertowe

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 1. Dotyczy: wykonania usługi polegającej na wykonywaniu zadań księgowej  polegających na nadzorze nad finansowaniem , zabezpieczeniem finansowym, rozliczaniem projektu pod kątem dokumentów księgowych i finansowych projektu pn. „Hospicjum- drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Usługa wykonywana w okresie styczeń 2015 - kwiecień 2016 (16 miesięcy).

Kryterium wyboru:

 1. Cena brutto – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie wymogi formalne, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta zwierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:

  Liczba punktów badanej oferty= = cena brutto najniższej oferty /cena brutto oferty  x 100

           Miejsce oraz termin składania ofert

        1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera, e mail spzop@list.pl,  lub też  dostarczona osobiście na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki do dnia 29.12.2014 do godziny 15.00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do Zamawiającego.

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.paliatywna.suwalki.pl .

 

IV Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Irena Mackiewicz pod numerem telefonu 87-567-69-10 oraz adresem email: spzop@list.pl od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00.

 

Formularz ofertowy: Formularz_2014_12_19.docx

 

 


Suwałki 25.11.2014 r.

 

Ogłoszenie

 

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ogłasza nabór ofert na wykonanie projektu ulotek, plakatu oraz kubków reklamowych związanych z realizacją   projektu „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach”  dofinansowanego  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Oczekujemy ofert od osób z wykształceniem plastycznym.

Termin wykonania do 12.12.2014 r.

Szczegóły w sekretariacie zakładu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia  01.12.2014 do godziny 15.00

Kryteria oceny : 100%  cena

 

Formularz ofertowy poniżej w linku.

Formularz_ofertowy_reklama_20141212.doc

 

Suwałki 17.11.2014 r.

 

Ogłoszenie

 

 

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ogłasza nabór ofert na wykonanie projektu ulotek, plakatu oraz kubków reklamowych związanych z realizacją   projektu „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach”  dofinansowanego  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

 

Oczekujemy ofert od osób z wykształceniem plastycznym. Termin wykonania do 12.12.2014 r.

Szczegóły w sekretariacie zakładu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia  24.11.2014 do godziny 15.00

Kryteria oceny : 100%cena

Formularz ofertowy poniżej w linku.

Formularz_ofertowy_reklama_20141212.doc

 


Suwałki, dnia 2.10.2014 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                                                           

Szpitalna 54                                                                                                            

16-400 Suwałki

 

WYBÓR OFERT DOTYCZĄCYCH :

kursu dla fizjoterapeutów z zakresu IBITA Bobath dla dorosłych, kursu dla fizjoterapeutów PNF rozwijający oraz PNF podstawowy ramach projektu pn: „Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

Do dnia 01.10.2015 roku wpłynęły następujące oferty:

 

L.p.

Nazwa oferenta

Oferta na kurs

1.

Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe Kinezio z siedzibą w  Warszawie, ul. Herbsta 4

1.Kurs PNF rozwijający –2.Kurs NTD Bobath dla Dorosłych

2

Reha Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tuchowska 6B

1.Kurs PNF Podstawowy

2.Kurs PNF Rozwijający- 3.Kurs Ibita Bobath dla dorosłych

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane:

 

L.p.

Nazwa oferenta

Oferta na kurs

1.

Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe Kinezio z siedzibą w  Warszawie, ul. Herbsta 4

1.Kurs PNF rozwijający –2.Kurs NTD Bobath dla Dorosłych

2

Reha Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tuchowska 6B

1.Kurs PNF Podstawowy

2.Kurs PNF Rozwijający- 3.Kurs Ibita Bobath dla dorosłych

 


Suwałki, dnia 2.10.2014 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                                                           

Szpitalna 54                                                                                                            

16-400 Suwałki

WYBÓR OFERT DOTYCZĄCYCH :

- STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU PSYCHOTRAUMATOLOGII DLA PSYCHOLOGA

- STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DLA PSYCHOLOGA

W ramach projektu pn: „Hospicjum-drugi dom dla chorych- inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje Kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Do dnia 01.10.2015 roku wpłynęły następujące oferty:

- STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU PSYCHOTRAUMATOLOGII DLA PSYCHOLOGA-Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, przy ul. Chodakowskiej 19/31

- STUDIA PODYPLOMOWE Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DLA PSYCHOLOGA – Gdański Uniwersytet Medyczny z siedziba w Gdańsku przy ul.M.Skłodowskiej Curie 3A

Wskazanie ofert , które zostały wybrane:

- STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU PSYCHOTRAUMATOLOGII DLA PSYCHOLOGA-Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, przy ul. Chodakowskiej 19/31

- STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DLA PSYCHOLOGA – Gdański Uniwersytet Medyczny z siedziba w Gdańsku przy ul.M.Skłodowskiej Curie 3A

 


Suwałki, dnia 2.10.2014 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54                                                                                                            

16-400 Suwałki

WYBÓR OFERT DOTYCZĄCYCH PRZEPROWADZENIA:

- KURSU OPIEKI PALIATYWNEJ DLA PIELĘGNIAREK

- KURSU PIELĘGNIARSTWA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK

- SZKOLENIA DLA LEKARZA Z ZAKRESU OBSŁUGI USG

W ramach projektu pn: „Hospicjum-drugi dom dla chorych- inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje Kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Do dnia 01.10.2015 roku wpłynęły następujące oferty:

- KURS OPIEKI PALIATYWNEJ DLA PIELĘGNIAREK – NZOZ OMNI MED. Zofia Stojak z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mieszka I 8C

- KURSU PIELĘGNIARSTWA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK-Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach przy ul. Noniewicza 93B/60

- SZKOLENIA DLA LEKARZA Z ZAKRESU OBSŁUGI USG-Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii z Siedziba w Zamościu przy ul. Chopina 3

Wskazanie ofert , które zostały wybrane:

- KURS OPIEKI PALIATYWNEJ DLA PIELĘGNIAREK – NZOZ OMNI MED. Zofia Stojak z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mieszka I 8C

- KURSU PIELĘGNIARSTWA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK-Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach przy ul. Noniewicza 93B/60

- SZKOLENIA DLA LEKARZA Z ZAKRESU OBSŁUGI USG-Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii z Siedzibą w Zamościu przy ul. Chopina 3.

 


Suwałki 01.10.2014

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej  im Jana Pawła II w Suwałkach  informuje że posiada do zbycia następujący sprzęt medyczny:

 

1. Materac przeciwodleżynowy pneumatyczny z pompą –sztuk 3 – rok produkcji 2002 ( sprzęt zużyty)

2. Koncentrator tlenu  - sztuk1-  rok produkcji 2002-wymaga naprawy

3. Ssak chirurgiczny – sztuk 1-rok produkcji 2007 – sprzęt zużyty, wymaga naprawy)

4. Ssak medyczny Accuvac –sztuk 1-rok produkcji 2006 –sprzęt wymaga naprawy

5. Krzesła sedesowe –sztuk 1- rok produkcji 2006 – sprzęt zużyty

6. Inhalator Pari Junior BOYs –sztuk 1 –rok produkcji 2009 r. sprzęt wymaga naprawy

7. Elektrokariograf – sztuk 1 –data produkcji 1994 r. –,sprzęt zużyty

8. Elektrokariograf – sztuk 1-data produkcji 1996 r. – sprzęt zużyty

9. Ciśnieniomierz  Rossman –sztuk 1 –data produkcji 2010 r.-sprzęt zużyty

10. Respirator przenośny  Legendair –sztuk 2- data zakupu 2006 r. ( sprzęt wyeksploatowany, wymaga wymiany wielu części)

11. Ssak Sscort New Duet – sztuk 1-data zakupu-2010 r. ( stan zużyty)

12. Ssak De vielbis –sztuk 1- data zakupu 2009 r. ( stan wyeksploatowany)

13. Pulsoksymetr Nonim 8500A –sztuk 1- data zakupu 2006 r.( wyeksploatowany)

14. Ssak New Askir 30 –sztuk 1- data zakupu 2007 r. ( wyeksploatowany)

15. Pulsoksymetr Criticare 503DX –sztuk1-data zakupu 2002 r. (wyeksploatowany)

16. Pulsoksymetr Sp02T mini Criticare –sztuk 1–rok zakupu 2002 ( wyeksploatowany)

17. Respirator przenośny  Legendair –sztuk1-rok zakupu 2007 ( wymaga wymiany wielu części)

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Irena Mickiewicz  tel. 512492968, 875676910

 


Suwałki 25.09.2014 r.

Ogłoszenie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ogłasza nabór ofert na realizację kursów dla pielęgniarek, fizjoterapeutów  i psychologów  w 2014-2015 r. w ramach  Programu Operacyjnego PL07  MF EOG i NMF 2009-2014  projektu „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dot.:

 

1.   Kurs kwalifikacyjny opieki paliatywnej pielęgniarek  – liczba osób – 3

2.   Kurs kwalifikacyjny opieka długoterminowa dla pielęgniarek -liczba osób – 2

3.   Studia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii dla psychologa – 1 osoba

4.   Studia podyplomowe z psychologii klinicznej dla psychologa – 1 osoba

5.   Kurs dla fizjoterapeutów z zakresu IBITA Bobath dla dorosłych – 3 osoby

6.   Kurs dla fizjoterapeutów  PNF podstawowy  - 2 osoby

7.   Kurs dla fizjoterapeutów w PNF rozwijającego – 1 osoba

8.   Szkolenie dla lekarza z zakresu obsługi USG dla lekarza – 1 osoba

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

 

Oferty należy składać do dnia  01.10.2014 r. do godziny 15.00  wg załączonego poniżej formularza ofertowego.

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

 

Link do formularza ofertowego: Ogloszenia_SPZOP_20140925.doc


Suwałki 25.09.2014 r.

 

Ogłoszenie

 

         Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ogłasza nabór ofert na obsługę Programu Operacyjnego PL07 w ramach MF EOG i NMF 2009-2014   projektu „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dot.:

 

1.   koordynatora projektu

2.   asystenta koordynatora ds sprzętowych

3.   asystenta koordynatora ds działań miękkich

4.   księgowej

5.   specjalisty ds zamówień publicznych

6.   specjalista ds  rozliczeń

7.   eksperta ds monitoringu i ewaluacji

8.   eksperta ds promocji

 

Szczegóły w sekretariacie zakładu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia  1.10.2014 do godziny 15.00

Kryteria oceny : doświadczenie zawodowe związane z oferowanym stanowiskiem 50% , oczekiwane wynagrodzenie – 50 %

Link do formularza ofertowego: Ogloszenia_SPZOP_20140925.doc

 


Suwałki 18.09.2014 r.

Ogłoszenie

 

         Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ogłasza nabór ofert na obsługę Programu Operacyjnego PL07 w ramach MF EOG i NMF 2009-2014 projektu „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach”  dot.:

 

 1.      koordynatora projektu
 2.      asystenta koordynatora ds sprzętowych
 3.      asystenta koordynatora ds działań miękkich
 4.      księgowej
 5.      specjalisty ds zamówień publicznych
 6.      specjalista ds  rozliczeń
 7.      eksperta ds monitoringu i ewaluacji
 8.      eksperta ds promocji

 

 

Szczegóły w sekretariacie zakładu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia  25.09.2014 do godziny 15.00

Kryteria oceny : doświadczenie zawodowe 50%  , oczekiwane wynagrodzenie – 50 %

 

Formularz ofertowy poniżej w linku.

Link do formularza ofertowego: Ogloszenia_SPZOP_20140918.doc

                                                                                     Suwałki 18.09.2014 r.

 

Ogłoszenie


 

         Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ogłasza nabór ofert na realizację kursów dla pielęgniarek, fizjoterapeutów  i psychologów  w 2014-2015 r. w ramach  Programu Operacyjnego PL07  MF EOG i NMF 2009-2014  projektu „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dot. :

 

 1.       Kurs kwalifikacyjny opieki paliatywnej pielęgniarek  – liczba osób – 3
 2.       Kurs kwalifikacyjny opieka długoterminowa dla pielęgniarek -liczba osób – 2
 3.       Studia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii dla psychologa – 1 osoba
 4.       Studia podyplomowe z psychologii klinicznej dla psychologa – 1 osoba
 5.       Kurs dla fizjoterapeutów z zakresu IBITA Bobath dla dorosłych – 3 osoby
 6.       Kurs dla fizjoterapeutów  PNF podstawowy  - 2 osoby
 7.       Kurs dla fizjoterapeutów w PNF rozwijającego – 1 osoba
 8.       Szkolenie dla lekarza z zakresu obsługi USG dla lekarza – 1 osoba

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Oferty należy składać do dnia  25.09.2014 r. do godziny 15.00  wg załączonego poniżej formularza ofertowego.

Link do formularza ofertowego: Ogloszenia_SPZOP_20140918.doc

 


Suwałki  01.10.2013

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej  im Jana Pawła II w Suwałkach  informuje że posiada do zbycia następujący sprzęt medyczny:

1. Koncentrator tlenu De Vilbis 525 - sztuk 1- data produkcji 2011 r.( uszkodzone elementy sprężarka i kanistry sitowe)

2. Czujnik palcowy do Pulsoksymetra Nr 8000AA – sztuk 2 – data produkcji 2001( stan-uszkodzony)

3. Ssak elektryczny  SN 6040-  sztuk 1  - data produkcji 2009 r. ( stan- spalony silnik)

4. Ssak Askir SN 72745SP07/2009 – sztuk 1- data produkcji 2009 r.( stan-zalana pompa próżniowa)

5. Wózek inwalidzki –sztuk 1- data produkcji 2001 r.( stan-zniszczony)

6. Krzesło sedesowe –sztuk 1-data produkcji 1998 r. ( stan-zniszczone)

7. Podpórka krocząca Akson-sztuk2-data produkcji 1998 r. ( stan- zniszczona)

8. Balkonik Delta –sztuk2-data produkcji 1996 r. 9 (stan-zniszczony)

9. Resuscytator z maska –sztuk 1 –( stan – sprzęt zniszczony )

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt

Osoba do kontaktu – Irena Mickiewicz tel.512492968 , 875676910