Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

Suwałki, dnia 15.06.2021r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie usług lekarskich w komórce organizacyjnej: Opieka Domowa nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie  usług lekarskich w komórce organizacyjnej: Opieka Domowa nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 01.06.2021 roku wybrana  została oferta złożona przez :

„Prywatna Praktyka Lekarska Jerzy Ignatowicz” z siedzibą w Suwałkach

 


 

Suwałki, dnia 25.02.2021r

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie kompleksowych usług pielęgniarskich w Poradni Chirurgicznej Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego ogłoszonego w dniu 10.02.2021 r.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie kompleksowych usług pielęgniarskich w Poradni Chirurgicznej Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert wybrana została oferta pani Edyty Grzeszczuk zam. w Białymstoku.

 


 

Suwałki, dnia 28.01.2021r

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia kompleksowych usług pielęgniarskich w Hospicjum Stacjonarnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie kompleksowych usług pielęgniarskich w Hospicjum Stacjonarnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 11.01.2021 roku wybrane zostały oferty:

 

Pani Beata Kleczyńska zamieszkała w  Suwałkach

          Pani Renata Raczkowska zamieszkała w Suwałkach

Pani Dorota Kempisty zamieszkała w Suwałkach

Pani Małgorzat Hołubowicz zamieszkała w Suwałkach

 


 

 

Suwałki, dnia 28.09.2020r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenie konsultacji medycznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie konsultacji medycznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 11.09.2020 roku wybrana została oferta pana

Dzmitry Saidak

 


 

Suwałki, dnia 28.09.2020r.

 

 Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenie usług lekarskich w Hospicjum Stacjonarnym

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie usług lekarskich w Hospicjum Stacjonarnym.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 11.09.2020 roku wybrana została oferta:

 

pani Mai Przyłożyńskiej-Trockiej

 


 

Suwałki, dnia 24.08.2020r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne w zakresie  badań diagnostycznych ogłoszonego  dnia 03.08.2020r.

 

Wybrano następujące oferty:

 

1. NZOZ Novalab Medyczne Laboratorium Diagnostyczne z siedzibą w Suwałkach

2. NZOZ Laboratorium Analityczno- Bakteriologiczne „ LAB” Ludmiła Kaczmarska z 

     siedzibą w Białymstoku

3. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

4. Szpital Wojewódzki im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

5. SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu

 


 

Suwałki, dnia 14.07.2020r

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu  na świadczenia konsultacji medycznych z zakresu chorób płuc  w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym, Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie , Hospicjum Stacjonarnym , Zespole Długoterminowej Opieki dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie, Zespole Długoterminowej Opieki dla Dzieci Wentylowanych Mechanicznie ogłoszonego dnia 26.06.2020 r.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenia konsultacji medycznych z zakresu chorób płuc  w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym, Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie , Hospicjum Stacjonarnym , Zespole Długoterminowej Opieki dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie, Zespole Długoterminowej Opieki dla Dzieci Wentylowanych Mechanicznie

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 26.06.2020 roku wybrana została oferta pana

Lecha Chatkowskiego

 


 

Suwałki, dnia 23.03.2020r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu  na świadczenie usług lekarskich w Zespole Opieki Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej w Augustowie, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi oraz Hospicjum Stacjonarnym

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenia usług lekarskich w Zespole Opieki Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej w Augustowie, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi oraz Hospicjum Stacjonarnym.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 05.03.2020 roku wybrana została oferta złożona przez:

 

Indywidualna Praktyka Lekarska Maja Przyłożyńska-Trocka

 


 

Suwałki, dnia 23.03.2020r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu  na świadczenie usług lekarskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym wraz z  wykonywaniem zadań koordynatora ds. medycznych

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenia usług lekarskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym wraz z  wykonywaniem zadań koordynatora ds. medycznych.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 05.03.2020 roku wybrana została oferta złożona przez:

 

Indywidualna Praktyka Lekarska Maja Przyłożyńska-Trocka

 


 

Suwałki, dnia 16.03.2020r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu  na świadczenia usług lekarskich w Opiece Domowej nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie  polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta ogłoszonego w dniu 28.02.2020 roku

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenia usług lekarskich w Opiece Domowej nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie  polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 28.02.2020 roku wybrane zostały oferty :

 

 1. Gabinet Lekarski Piotr Jakubów

 2. Indywidualna Praktyka Lekarska Adam Sewastianowicz

 


 

Suwałki, dnia 29.01.2020r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia usług lekarskich konsultacyjnych w dziedzinie neurologii w Zespole Długoterminowej Opieki dla Pacjentów i Dzieci Wentylowanych Mechanicznie domu pacjenta oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie i Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym ogłoszonego w dniu 27.12.2019 r.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenia usług lekarskich konsultacyjnych w dziedzinie neurologii w Zespole Długoterminowej Opieki dla Pacjentów i Dzieci Wentylowanych Mechanicznie domu pacjenta oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie i Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 27.12.2019 roku wybrana została oferta

 

Pana Roberta Wojczulisa

 


 

Suwałki, dnia 29.01.2020r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu  na świadczenia usług lekarskich w Zespole Długoterminowej Opieki dla Pacjentów i Dzieci Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta oraz konsultacji medycznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie  ogłoszonego dnia 27.12.2019 r.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenia usług lekarskich w Zespole Długoterminowej Opieki dla Pacjentów i Dzieci Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta oraz konsultacji medycznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie.

 

 W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 27.12.2019 roku wybrana została oferta

 

  Pani Jolanty Milewskiej

 


 

Suwałki, dnia 23.12.2019r

.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia kompleksowych usług fizjoterapeutycznych w Zespole Domowej Opieki dla Pacjentów i Dzieci Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta nie mniej niż 2 razy w tygodniu ,Poradni Chirurgicznej Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach, Augustowie, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi, Hospicjum Stacjonarnym

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenia kompleksowych usług fizjoterapeutycznych w Zespole Domowej Opieki dla Pacjentów i Dzieci Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta nie mniej niż 2 razy w tygodniu ,Poradni Chirurgicznej Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach, Augustowie, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi,Hospicjum Stacjonarnym

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 25.11.2019 roku wybrane zostały oferty:

 

 1. Pana Bogdana Budrewicza

 2. Pana Jakuba Dziurdzikowskiego

 3. Pana Piotra Olkowskiego

 


 

Suwałki, dnia 23.12.2019r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie  kompleksowych usług pielęgniarskich na rzecz chorych objętych opieką przez Zespół Domowej Opieki Paliatywnej w Augustowie i Suwałkach oraz Zespół Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenia kompleksowych usług pielęgniarskich na rzecz chorych objętych opieką przez Zespół Domowej Opieki Paliatywnej w Augustowie i Suwałkach oraz Zespół Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 25.11.2019 roku wybrane zostały oferty:

 

 1. Pani Elżbiety Hołubowicz

 2. Pani Marzanny Juszkiewicz

 


 

Suwałki, dnia 31.10.2019r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie usług lekarskich z zakresu psychiatrii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie usług lekarskich z zakresu psychiatrii w SPZOP im. Jana Pawła II w Suwałkach.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 18.10.2019 roku wybrana została oferta:

 

Pana Bogdana Wieczorka

 


 

Suwałki, dnia 17.06.2019r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie usług psychologicznych w Samodzielnym

Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im.Jana Pawła II w Suwałkach

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie usług psychologicznych w SPZOP im. Jan Pawła II w Suwałkach.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 07.06.2019 roku wybrana została oferta:

 

Pani Anny Pauliny Wasilewskiej

 

 


 

Suwałki, dnia 30.05.2019r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie usług psychologicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie usług psychologicznych w SPZOP im. Jan Pawła II w Suwałkach.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 17.05.2019 roku wybrana została oferta:

 

Pani Ewy Wasilewskiej

 


 

Suwałki, dnia 24.05.2019r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia kompleksowych usług fizjoterapeutycznych w Zespole Domowej Opieki dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta nie mniej niż 2 razy w tygodniu w miejscowościach: Ogrodniczki, Skrybicze, Jatwieź Duża, Piwowary gm.Goniądz, Białystok, Łomża,

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenia kompleksowych usług fizjoterapeutycznych w Zespole Domowej Opieki dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta nie mniej niż 2 razy w tygodniu w miejscowościach: Ogrodniczki, Skrybicze, Jatwieź Duża, Piwowary gm.Goniądz, Białystok, Łomża.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 06.05.2019 roku wybrane zostały oferty:

 

 1. Pani Joanny Gręś

 2. Pani Marzeny Przybyłowskiej

 3. Pana Adama Mocarskiego

 4. Pani Ewy Janik

 5. Pana Krystiana Mnicha

 

 


 

Suwałki, dnia 24.05.2019r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie  usług lekarskich w zakresie nadzoru nad Wentylacją Mechaniczną w SPZOP im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie usług lekarskich w zakresie nadzoru nad Wentylacją Mechaniczną w SPZOP im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 06.05.2019 roku wybrane została oferta:

 

Pana Mariusza Gryko

 


 

Suwałki, dnia 24.05.2019r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie   usług lekarskich na rzecz chorych żywionych dojelitowo i pozajelitowo w domu pacjenta oraz ZOL i Hospicjum Stacjonarnym

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie usług lekarskich  na rzecz chorych żywionych dojelitowo i pozajelitowo w domu pacjenta oraz ZOL i Hospicjum Stacjonarnym

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 06.05.2019 roku wybrane została oferta:

 

Pana Mariusza Gryko

 


 

Suwałki, dnia 24.05.2019r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie   usług lekarskich w Zespole Długoterminowej Opieki dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta oraz konsultacji medycznych w ZOL, Zol dla Wentylowanych Mechanicznie oraz Hospicjum Stacjonarnym

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie usług lekarskich  w Zespole Długoterminowej Opieki dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta oraz konsultacji medycznych w ZOL, Zol dla Wentylowanych Mechanicznie oraz Hospicjum Stacjonarnym

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 06.05.2019 roku wybrane zostały oferty:

 

 1. Krzysztof Dąbrowski

 2. Grzegorz Płoński

 3. Piotr Jakubów

 

 


 

Suwałki, dnia 24.05.2019r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie   usług lekarskich  

w Zespole Opieki Domowej Opieki Paliatywnej dla Dorosłych i Dzieci

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie usług lekarskich  w Zespole Opieki Domowej Opieki Paliatywnej dla Dorosłych i Dzieci

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 06.05.2019 roku wybrane zostały oferty:

 

 1. Andrzej Niedźwiecki

 2. Marek Szymczyk

 

 


 

Suwałki, dnia 24.05.2019r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia kompleksowych usług pielęgniarskich w Hospicjum Stacjonarnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie kompleksowych usług pielęgniarskich w Hospicjum Stacjonarnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 06.05.2019 roku wybrane zostały oferty:

 

 1. Pani Hieronimy Mentel

 2. Pani Elżbiety Gorlo

 3. Pani Anieli Lewandowskiej

 4. Pani Bożeny Puczyłowskiej

 

 


 

Suwałki, dnia 24.05.2019r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie kompleksowych usług pielęgniarskich w Zespole Domowej Opieki dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta nie mniej niż 2 razy w tygodniu oraz stała dostępność pod telefonem w miejscowościach: Ogrodniczki, Skrybicze, Jatwieź Duża, Piwowary gm.Goniądz, Rutki Nowe, Remieńkiń, Białystok, Łomża, Suwałki

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie kompleksowych usług pielęgniarskich w Zespole Domowej Opieki dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta nie mniej niż 2 razy w tygodniu oraz stała dostępność pod telefonem w miejscowościach: Ogrodniczki, Skrybicze, Jatwieź Duża, Piwowary gm.Goniądz, Rutki Nowe, Remieńkiń, Białystok, Łomża, Suwałki

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 06.05.2019 roku wybrane zostały oferty:

 

 1. Pani Agnieszki Kołodziej

 2. Pani Bożeny Kopcych

 3. Pani Ewy Bagińskiej

 4. Pani Ewy Janik

 5. Pani Eweliny Nawrockiej

 6. Pani Joanny Konończuk

 7. Pani Moniki Ostrowskiej

 8. Pani Teresy Jazykow

 

 


 

Suwałki, dnia 13.11.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia usług medycznych lekarskich w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego w domu pacjenta na rzecz chorych objętych opieką przez Samodzielny publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ogłoszonego w dniu 29.10.2018 r.

 

Skład Komisji:

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

 

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 

 1. Grzegorz Płoński „Indywidualna Praktyka Lekarska”

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak       

          Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

1. Grzegorz Płoński „Indywidualna Praktyka Lekarska”

 

Protokół został odczytany.

 


 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                           Suwałki, dnia 24.09.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia usług medycznych lekarskich w Hospicjum Stacjonarnym łącznie z pełnieniem funkcji koordynatora ogłoszonego w dniu 06.09.2018

 

Skład Komisji:

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

 

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 

 1. Barbara Miłkowska (oferta z pełnieniem funkcji koordynatora)

 2. Janina Olkowska

 Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak       

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane:

1.Barbara Miłkowska z (oferta z pełnieniem funkcji koordynatora)

     2.Janina Olkowska

 

Protokół został odczytany.

 

 


                                          

 

                                                                                                                                           Suwałki, dnia 24.09.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia usług medycznych lekarskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym łącznie z pełnieniem funkcji koordynatora ogłoszonego w dniu 06.09.2018

 

Skład Komisji:

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

 

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 

 1. Andrzej Niedźwiecki

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak        

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

1. Andrzej Niedźwiecki 

     

Protokół został odczytany.

 

 

 


 

 

                                                                                                                                           Suwałki, dnia 24.09.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia usług medycznych lekarskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie ogłoszonego w dniu 06.09.2018

 

Skład Komisji:

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

 

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 

 1. Barbara Miłkowska

 2. Janina Olkowska

 Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak       

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

1.Barbara Miłkowska

     2.Janina Olkowska

 

Protokół został odczytany.

 

 


 

Suwałki, dnia 30.06.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia usług medycznych lekarskich w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego w domu pacjenta na rzecz chorych objętych opieką przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ogłoszonego w dniu 20.06.2018 r.

 

Skład Komisji:

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

 

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 

 1. Praktyka Lekarska Jolanta Milewska z

 2. Janina Olkowska

 3. Barbara Miłkowska

 Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak 

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane:

 1.Praktyka Lekarska Jolanta Milewska

 2. Janina Olkowska

 3.Barbara Miłkowska

 

Protokół został odczytany.

 

 

 


 

 

Suwałki, dnia 29.12.2017r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia usług medycznych- usług rehabilitacyjnych  na rzecz chorych objętych opieką przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach  ogłoszonego w dniu 15.12.2017 r.

 

Skład Komisji

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

 

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 

 1. Bogdan Budrewicz

 Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak  

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

1.Bogdan Budrewicz

 

Protokół został odczytany.

 

 


 

Suwałki, dnia 22.12.2017 r.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia usług medycznych: usług pielęgniarskich na rzecz chorych objętych opieką przez SPZOP im.Jana Pawła II w Suwałkach-Zespół Domowej Opieki Paliatywnej Oddział w Augustowie ogłoszonego w dniu 11.12.2017 r.

 

Skład Komisji

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 1. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Elżbieta Hołubowicz

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak      

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1.  Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Elżbieta Hołubowicz

Protokół został odczytany.

                                                                                   

 


 

Suwałki, dnia 29.09.2017r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług pielęgniarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta ogłoszonego w dniu 18.09.2017 r.

 

Skład Komisji

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

 

Do dnia 29.09.2017 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. MoniMed Praktyka Pielęgniarska Monika Ostrowska
 2.  

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak    

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. MoniMed Praktyka Pielęgniarska Monika Ostrowska

 

 

 

 


 

Suwałki, dnia 29.09.2017r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną w domu pacjenta ogłoszonego w dniu 15.09.2017 r.

 

Skład Komisji

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

 

Do dnia 29.09.2017 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. Gabinet Lekarski Krzysztof Dąbrowski

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak    

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1.Gabinet Lekarski Krzysztof Dąbrowski

 

Protokół został odczytany

Podpisy członków komisji :

................................................

..................................................

...................................................

Suwałki, dnia 29.09.2017 r.

 

 


 

Suwałki, dnia 31.08.2017r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne z dnia 24.08.2017 r.

Wybrano następujące oferty:

 

Badania RTG, USG ,TK: Szpital Wojewódzki im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

 

Suwałki, 31.08.2017

 


 

Suwałki, dnia 25.08.2017r.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne z dnia 02.08.2017 r.

Wybrano następujące oferty:

 

Diagnostyka: teren – Suwałki, Sejny, Augustów – NZOZ Novalab Medyczne Laboratorium Diagnostyczne z siedzibą w Suwałkach

Diagnostyka Białystok - NZOZ Laboratorium Analityczno- Bakteriologiczne „ LAB” Ludmiła Kaczmarska, SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Badania RTG, USG :SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

 

Suwałki, 25.08.2017

 

 


 

Suwałki, dnia 23.08.2017r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia usług medycznych- świadczenie usług lekarskich w zakresie  żywienia dojelitowego i pozajelitowego w domu pacjenta

      ogłoszonego w dniu  08.08.2017 r.

Skład Komisji

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 

 1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Paweł Szymczyk

 Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Paweł Szymczyk

 


 

Suwałki, dnia 28.04.2017 r.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia usług medycznych: usług pielęgniarskich na rzecz chorych objętych opieką przez SPZOP im.Jana Pawła II w Suwałkach-Zespół Domowej Opieki Paliatywnej Oddział w Augustowie ogłoszonego w dniu 11.04.2017 r.

 

Skład Komisji:

1.Anna Sokołowska
2.Aneta Nietubyć
3.Małgorzata Judycka

 

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:
     1.    Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Elżbieta Hołubowicz

 

      Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak    
      Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie   postępowania- brak


Wskazanie ofert, które zostały wybrane
     2.     Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Elżbieta Hołubowicz
            1.    Protokół został odczytany
 

 

 


 

 

Suwałki 28.02.2017 r.

 

 

Protokół komisji konkursowej z dnia 28.02.2017

Dotyczącej rozstrzygnięcie konkursu na świadczenie kompleksowych usług lekarskich łącznie z pełnieniem funkcji koordynatora w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum Stacjonarnym

Skład Komisji

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 1. Barbara Miłkowska,ul
 2. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Janina Olkowska
 3. Andrzej Niedźwiecki

Wskazanie ofert które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem: brak

 

                                                                                                          

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 

LP

Nazwa oferenta

1.

Barbara Miłkowska

 

2

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Janina Olkowska

 

3

Andrzej Niedźwiecki

 

 

 

 

 


 

Suwałki, dnia 28.02.2017 r.

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia usług medycznych: usług pielęgniarskich na rzecz chorych objętych opieką przez Poradnię Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego na terenie miejscowości Białystok i okolice  ogłoszonego w dniu 17.02.2017 r.

 

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 1. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Edyta Grzeszczuk

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak   

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Edyta Grzeszczuk

 

 

 


 

 

Suwałki 15.11.2016 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia usług medycznych- usług rehabilitacyjnych  na rzecz pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie i Hospicjum Stacjonarnym  Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach   ogłoszonego w dniu 14.10.2016 r.

 

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

:

 1. Rehabilitacja i Masaż Łukasz Drażba
 2. Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak       

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Rehabilitacja i Masaż Łukasz Drażba

Suwałki, dnia 15.11.2016 r.

 

 

 

 


 

Suwałki, dnia 06.09.2016 r.

Wybór oferty

 

Dotyczącej rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług pielęgniarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta w miejscowości Kowalowce gm. Zabłudów oraz msc. Białystok ogłoszonego w dniu 24.08.2016 r.

 

Skład Komisji

 

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

Teresa Jazykow, Indywidualna Praktyka Pielęgniarska

Wskazanie ofert które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem: brak

                                                                                                          

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

Teresa Jazykow, Indywidualna Praktyka Pielęgniarska

Suwałki, dnia 06.09.2016 r.

                                                                                  

 


 

 

Suwałki, dnia 27.05.2016 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług lekarskich oraz koordynatora ds.medycznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz Hospicjum Stacjonarnym w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Do dnia 25.05.2016 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. Prywatna Praktyka Lekarska Elżbieta Forencewicz

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Prywatna Praktyka Lekarska Elżbieta Forencewicz

Podpisy Członków Komisji:

…………………………….

…………………………….

…………………………….

                                                                   

 


 

Suwałki, dnia 26.04.2016 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia kompleksowych usług fizjoterapeutycznych  na rzecz chorych objętych opieką przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki  Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach w ramach domowej wentylacji mechanicznej    ogłoszonego w dniu 12.04.2016 r.

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

 

Do dnia 21.04.2016 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. Budrewicz Bogdan

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak  

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Budrewicz Bogdan

 

 


 

Suwałki, dnia 04.04.2016 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta w miejscowości  Suwałki ogłoszonego w dniu 23.03.2016 r.

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Do dnia 03.04.2016 roku wpłynęła 1 oferta :

1.     Praktyka Lekarska Jolanta Milewska

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak  

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

2.     Praktyka Lekarska Jolanta Milewska

Suwałki, dnia 04.04.2016 r.

 

 


 

Suwałki, dnia 09.02.2016 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia kompleksowych usług fizjoterapeutycznych  na rzecz chorych objętych opieką przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki  Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach w ramach domowej wentylacji mechanicznej    ogłoszonego w dniu 09.02.2016 r.

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Do dnia 19.02.2016 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży SKOLIOFIZ Katarzyna Gutowska

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak     

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży SKOLIOFIZ Katarzyna Gutowska

Podpisy członków komisji :

…................................................

…..................................................

…...................................................

Suwałki, dnia 22.02.2016 r.

 


Suwałki, dnia 22.02.2016 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług pielęgniarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta w msc. Sajenek ogłoszonego w dniu 09.02.2016 r.

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Do dnia 19.02.2016 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. Praktyka Pielęgniarska Kopcych Bożena Ewa

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak     

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Praktyka Pielęgniarska Kopcych Bożena Ewa

Podpisy członków komisji :

…................................................

…..................................................

…...................................................

Suwałki, dnia 22.02.2016 r.

                                                                                    

 


 

Suwałki dnia 22.02.2016

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ogłoszonego w dniu 09.02.2016 r.

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Do dnia 19.02.2016 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. Grzegorz Płoński Indywidualna Praktyka Lekarska

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak  

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Grzegorz Płoński Indywidualna Praktyka Lekarska

Podpisy członków komisji :

…................................................

…..................................................

…...................................................

Suwałki, dnia 22.02.2016 r.

 

 


 

Suwałki dnia 29.01.2016

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług lekarskich z zakresu neurologii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach oraz usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta miejscowości Augustów i Smolniki ogłoszonego w dniu 21.01.2016 r.

 

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Do dnia 28.01.2016 roku wpłynęły 2 oferty :

 1. Praktyka Lekarska Jolanta Milewska w zakresie usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w msc. Augustów i Smolniki

 2. Robert Wojczulis w zakresie usług lekarskich z zakresu neurologii

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak  

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Praktyka Lekarska Jolanta Milewska w zakresie usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w msc. Augustów i Smolniki

 2. Robert Wojczulis w zakresie usług lekarskich z zakresu neurologii

Podpisy członków komisji :

…...............................................

…...............................................

…...............................................

Suwałki, dnia 29.01.2016 r.

 


 

Suwałki, dnia 30.10.2015 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług lekarza psychiatry w  Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ogłoszonego w dniu 20.10.2015 r.

 

Skład Komisji

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Do dnia 28.10.2015 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. Prywatny Gabinet Lekarski Bogdan Wieczorek
 2. Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie oferty wybranej:

Prywatny Gabinet Lekarski Bogdan Wieczorek

 

 


Suwałki,  29.05.2015 roku 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług lekarskich w zakresie domowej opieki paliatywnej w dni robocze w Samodzielnym

Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ogłoszonego w dniu 14.05.2015 r.

 

Do dnia 27.05.2015 roku wpłynęły 2 oferty :

    1.     Indywidualna Praktyka Lekarska Andrzej Niedźwiecki

    2.     Indywidualna Specjalistyczna Opieka Lekarska Marek Paweł Szymczyk

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 

Indywidualna Praktyka Lekarska Andrzej Niedźwiecki

 

Indywidualna Specjalistyczna Opieka Lekarska Marek Paweł Szymczyk

 

 


Suwałki,  29.05.2015 roku

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne ogłoszonego w dniu 14.05.2015 r.

Wybrano następujące oferty:

 

LP

Nazwa Świadczeniodawcy

Zakres świadczeń

1.

Mariusz Gryko(Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mariusz Gryko)

Świadczenie usług lekarskich w zakresie żywienia dojelitowego oraz konsultacji lek. Specjalisty chirurga w ZOL i Hospicjum Stacjonarnym

2

Mariusz Gryko(Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mariusz Gryko)

Świadczenie usług lekarskich w zakresie  nadzoru nad domową wentylacją mechaniczną  na terenie działania SP Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.

 

3.

Praktyka Pielęgniarska Kopcych Bożena

Świadczenie usług  pielęgniarskich   rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta

 

 

4

Terapia Psychologiczna i Terapia Traum Ewa Wasilewska

Świadczenie usług psychologicznych   na rzecz chorych w hospicjum stacjonarnym, zakładzie  pielęgnacyjno-opiekuńczym, w domowej opiece paliatywnej nad dorosłymi i dziećmi

 

5

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Janina Olkowska

Świadczenie usług medycznych-  świadczenia medyczne lekarskie   specjalisty anestezjologa na rzecz chorych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Wentylowanych  Mechanicznie

 

6.

Usługi Lekarskie Barbara Miłkowska

Świadczenie usług medycznych-  świadczenia medyczne lekarskie   specjalisty anestezjologa na rzecz chorych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Wentylowanych  Mechanicznie

 

 

7

 

 

Gabinet Lekarski Piotr Jakubów

 

 

Świadczenia medyczne lekarskie na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta

8

 

Gabinet Lekarski Krzysztof Dąbrowski

Świadczenia medyczne lekarskie na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta