Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

 

 

Suwałki, dnia 13.11.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia usług medycznych lekarskich w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego w domu pacjenta na rzecz chorych objętych opieką przez Samodzielny publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ogłoszonego w dniu 29.10.2018 r.

 

Skład Komisji:

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

 

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 

 1. Grzegorz Płoński „Indywidualna Praktyka Lekarska” z siedzibą 16-002 Nowe Aleksandrowo, ul. Dominika 6

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak       

          Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

1. Grzegorz Płoński „Indywidualna Praktyka Lekarska” z siedzibą

16-002 Nowe Aleksandrowo, ul. Dominika 6

 

Protokół został odczytany.

 

 

 


 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                           Suwałki, dnia 24.09.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia usług medycznych lekarskich w Hospicjum Stacjonarnym łącznie z pełnieniem funkcji koordynatora ogłoszonego w dniu 06.09.2018

 

Skład Komisji:

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

 

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 

 1. Barbara Miłkowska z siedzibą w Suwałkach przy ul.Szpitalnej 60(oferta z pełnieniem funkcji koordynatora)

 2. Janina Olkowska z siedzibą w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 60

 Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak       

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane:

1.Barbara Miłkowska z siedzibą w Suwałkach przy ul.Szpitalnej 60 (oferta z pełnieniem funkcji koordynatora)

     2.Janina Olkowska z siedzibą w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 60

 

Protokół został odczytany.

 

 


                                          

 

                                                                                                                                           Suwałki, dnia 24.09.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia usług medycznych lekarskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym łącznie z pełnieniem funkcji koordynatora ogłoszonego w dniu 06.09.2018

 

Skład Komisji:

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

 

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 

 1. Andrzej Niedżwiecki z siedzibą w Suwałkach przy ul.Korczaka 4/27

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak        

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

1. Andrzej Niedżwiecki z siedzibą w Suwałkach przy ul.Korczaka 4/27  

     

Protokół został odczytany.

 

 

 


 

 

                                                                                                                                           Suwałki, dnia 24.09.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia usług medycznych lekarskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie ogłoszonego w dniu 06.09.2018

 

Skład Komisji:

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

 

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 

 1. Barbara Miłkowska z siedzibą w Suwałkach przy ul.Szpitalnej 60

 2. Janina Olkowska z siedzibą w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 60

 Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak       

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

1.Barbara Miłkowska z siedzibą w Suwałkach przy ul.Szpitalnej 60

     2.Janina Olkowska z siedzibą w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 60

 

Protokół został odczytany.

 

 


 

Suwałki, dnia 30.06.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia usług medycznych lekarskich w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego w domu pacjenta na rzecz chorych objętych opieką przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ogłoszonego w dniu 20.06.2018 r.

 

Skład Komisji:

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

 

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 

 1. Praktyka Lekarska Jolanta Milewska z siedzibą w Starym Folwarku 42D,16-402 Suwałki

 2. Janina Olkowska z siedzibą w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 60

 3. Barbara Miłkowska z siedzibą w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 60

 Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak 

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane:

 1.Praktyka Lekarska Jolanta Milewska z siedzibą w Starym Folwarku 42D,16-  402 Suwałki

 2. Janina Olkowska z siedzibą w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 60

 3.Barbara Miłkowska z siedzibą w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 60

 

Protokół został odczytany.

 

 

 


 

 

Suwałki, dnia 29.12.2017r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia usług medycznych- usług rehabilitacyjnych  na rzecz chorych objętych opieką przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach  ogłoszonego w dniu 15.12.2017 r.

 

Skład Komisji

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 

 1. Bogdan Budrewicz , Suwałki, ul. Nowomiejska 4/70

 Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak  

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

1.Bogdan Budrewicz , Suwałki, ul. Nowomiejska 4/70

Protokół został odczytany.

 

 


 

Suwałki, dnia 22.12.2017 r.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia usług medycznych: usług pielęgniarskich na rzecz chorych objętych opieką przez SPZOP im.Jana Pawła II w Suwałkach-Zespół Domowej Opieki Paliatywnej Oddział w Augustowie ogłoszonego w dniu 11.12.2017 r.

 

Skład Komisji

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 1. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Elżbieta Hołubowicz z siedzibą w Augustowie,ul.Sródmieście 1/18

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak      

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1.  Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Elżbieta Hołubowicz z siedzibą w Augustowie,ul.Śródmieście 1/18

Protokół został odczytany.

                                                                                   

 


 

Suwałki, dnia 29.09.2017r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług pielęgniarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta ogłoszonego w dniu 18.09.2017 r.

 

Skład Komisji

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

 

Do dnia 29.09.2017 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. MoniMed Praktyka Pielęgniarska Monika Ostrowska z siedzibą w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej 60 lok 63

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak    

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. MoniMed Praktyka Pielęgniarska Monika Ostrowska z siedzibą w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej 60 lok 63

 

Suwałki, dnia 29.09.2017 r.

 

 


 

Suwałki, dnia 29.09.2017r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną w domu pacjenta ogłoszonego w dniu 15.09.2017 r.

 

Skład Komisji

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

 

Do dnia 29.09.2017 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. Gabinet Lekarski Krzysztof Dąbrowski, Suwałki, ul. Lityńskiego 5A

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak    

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1.Gabinet Lekarski Krzysztof Dąbrowski, Suwałki, ul. Lityńskiego 5A

 

Protokół został odczytany

Podpisy członków komisji :

................................................

..................................................

...................................................

Suwałki, dnia 29.09.2017 r.

 

 


 

Suwałki, dnia 31.08.2017r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne z dnia 24.08.2017 r.

Wybrano następujące oferty:

 

Badania RTG, USG ,TK: Szpital Wojewódzki im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

 

Suwałki, 31.08.2017

 


 

Suwałki, dnia 25.08.2017r.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne z dnia 02.08.2017 r.

Wybrano następujące oferty:

 

Diagnostyka: teren – Suwałki, Sejny, Augustów – NZOZ Novalab Medyczne Laboratorium Diagnostyczne z siedzibą w Suwałkach

Diagnostyka Białystok - NZOZ Laboratorium Analityczno- Bakteriologiczne „ LAB” Ludmiła Kaczmarska, SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Badania RTG, USG :SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

 

Suwałki, 25.08.2017

 

 


 

Suwałki, dnia 23.08.2017r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia usług medycznych- świadczenie usług lekarskich w zakresie  żywienia dojelitowego i pozajelitowego w domu pacjenta

      ogłoszonego w dniu  08.08.2017 r.

Skład Komisji

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 

 1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Paweł Szymczyk,ul. Nowe Osiedle nr 4,16-420 Raczki

 Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Paweł Szymczyk,ul. Nowe Osiedle nr 4,16-420 Raczki

 

 


 

Suwałki, dnia 28.04.2017 r.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia usług medycznych: usług pielęgniarskich na rzecz chorych objętych opieką przez SPZOP im.Jana Pawła II w Suwałkach-Zespół Domowej Opieki Paliatywnej Oddział w Augustowie ogłoszonego w dniu 11.04.2017 r.

 

Skład Komisji:

1.Anna Sokołowska
2.Aneta Nietubyć
3.Małgorzata Judycka

 

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:
     1.    Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Elżbieta Hołubowicz z siedzibą w Augustowie,ul.Sródmieście 1/18

 

      Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak    
      Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie   postępowania- brak


Wskazanie ofert, które zostały wybrane
     2.     Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Elżbieta Hołubowicz z siedzibą w Augustowie,ul.Sródmieście 1/18
            1.    Protokół został odczytany
 

 

 


 

 

Suwałki 28.02.2017 r.

 

 

Protokół komisji konkursowej z dnia 28.02.2017

Dotyczącej rozstrzygnięcie konkursu na świadczenie kompleksowych usług lekarskich łącznie z pełnieniem funkcji koordynatora w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum Stacjonarnym

Skład Komisji

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 1. Barbara Miłkowska,ul. Szpitalna 60 Suwałki
 2. Indywidualna Specjalistyczna PraktykaLekarska Janina Olkowska ,ul. Szpitalna 60
 3. Andrzej Niedźwiecki,ul. Korczaka 4/27

Wskazanie ofert które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem: brak

 

                                                                                                          

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 

LP

Nazwa oferenta

1.

Barbara Miłkowska,ul. Szpitalna 60 Suwałki

 

2

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Janina Olkowska ,ul. Szpitalna 60

 

3

Andrzej Niedźwiecki, ul. Korczaka 4/27 Suwałki

 

 

 

 

 


 

Suwałki, dnia 28.02.2017 r.

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia usług medycznych: usług pielęgniarskich na rzecz chorych objętych opieką przez Poradnię Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego na terenie miejscowości Białystok i okolice  ogłoszonego w dniu 17.02.2017 r.

 

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 1. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Edyta Grzeszczuk z siedzibą w Białymstoku

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak   

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Edyta Grzeszczuk z siedzibą w Białymstoku

 

 

 

 


 

 

Suwałki 15.11.2016 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia usług medycznych- usług rehabilitacyjnych  na rzecz pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie i Hospicjum Stacjonarnym  Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach   ogłoszonego w dniu 14.10.2016 r.

 

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

:

 1. Rehabilitacja i Masaż Łukasz Drażba z siedzibą w Suwałkach Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak       

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Rehabilitacja i Masaż Łukasz Drażba z siedzibą w Suwałkach

Suwałki, dnia 15.11.2016 r.

 

 

 

 


 

Suwałki, dnia 06.09.2016 r.

Wybór oferty

 

Dotyczącej rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług pielęgniarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta w miejscowości Kowalowce gm. Zabłudów oraz msc. Białystok ogłoszonego w dniu 24.08.2016 r.

 

Skład Komisji

 

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

Teresa Jazykow, Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, ul Swobodna 27 lok 24, Białystok

Wskazanie ofert które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem: brak

                                                                                                          

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

Teresa Jazykow, Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, ul Swobodna 27 lok 24, Białystok

Suwałki, dnia 06.09.2016 r.

                                                                                  

 


 

 

Suwałki, dnia 27.05.2016 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług lekarskich oraz koordynatora ds.medycznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz Hospicjum Stacjonarnym w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Do dnia 25.05.2016 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. Prywatna Praktyka Lekarska Elżbieta Forencewicz z siedzibą w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 27

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Prywatna Praktyka Lekarska Elżbieta Forencewicz z siedzibą w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 27

Podpisy Członków Komisji:

…………………………….

…………………………….

…………………………….

                                                                   

 


 

Suwałki, dnia 26.04.2016 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia kompleksowych usług fizjoterapeutycznych  na rzecz chorych objętych opieką przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki  Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach w ramach domowej wentylacji mechanicznej    ogłoszonego w dniu 12.04.2016 r.

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

 

Do dnia 21.04.2016 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. Budrewicz Bogdan zam. 16-400 Suwałki,ul.Nowomiejska 4/70

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak  

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Budrewicz Bogdan zam. 16-400 Suwałki,ul.Nowomiejska 4/70

 

 


 

Suwałki, dnia 04.04.2016 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta w miejscowości  Suwałki ogłoszonego w dniu 23.03.2016 r.

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Do dnia 03.04.2016 roku wpłynęła 1 oferta :

1.     Praktyka Lekarska Jolanta Milewska z siedzibą 16-402 Suwałki, Stary Folwark 42 D

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak  

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

2.     Praktyka Lekarska Jolanta Milewska z siedziba 16-402 Suwałki, Stary Folwark 42 D

Suwałki, dnia 04.04.2016 r.

 

 


 

Suwałki, dnia 09.02.2016 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia kompleksowych usług fizjoterapeutycznych  na rzecz chorych objętych opieką przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki  Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach w ramach domowej wentylacji mechanicznej    ogłoszonego w dniu 09.02.2016 r.

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Do dnia 19.02.2016 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży SKOLIOFIZ Katarzyna Gutowska z siedzibą w Ełku przy ul.Gdańskiej 25

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak     

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży SKOLIOFIZ Katarzyna Gutowska z siedzibą w Ełku przy ul.Gdańskiej 25

Podpisy członków komisji :

…................................................

…..................................................

…...................................................

Suwałki, dnia 22.02.2016 r.

 


Suwałki, dnia 22.02.2016 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług pielęgniarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta w msc. Sajenek ogłoszonego w dniu 09.02.2016 r.

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Do dnia 19.02.2016 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. Praktyka Pielęgniarska Kopcych Bożena Ewa z siedzibą w Suwałkach przy ul.Kowalskiego 4B/7

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak     

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Praktyka Pielęgniarska Kopcych Bożena Ewa z siedzibą w Suwałkach przy ul.Kowalskiego 4B/7

Podpisy członków komisji :

…................................................

…..................................................

…...................................................

Suwałki, dnia 22.02.2016 r.

                                                                                    

 


 

Suwałki dnia 22.02.2016

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ogłoszonego w dniu 09.02.2016 r.

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Do dnia 19.02.2016 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. Grzegorz Płoński Indywidualna Praktyka Lekarska, Nowe Aleksandrowo, ul. Dominika 3,16-002 Dobrzyniewo

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak  

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Grzegorz Płoński Indywidualna Praktyka Lekarska, Nowe Aleksandrowo, ul. Dominika 3,16-002 Dobrzyniewo

Podpisy członków komisji :

…................................................

…..................................................

…...................................................

Suwałki, dnia 22.02.2016 r.

 

 


 

Suwałki dnia 29.01.2016

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług lekarskich z zakresu neurologii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach oraz usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta miejscowości Augustów i Smolniki ogłoszonego w dniu 21.01.2016 r.

 

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Do dnia 28.01.2016 roku wpłynęły 2 oferty :

 1. Praktyka Lekarska Jolanta Milewska 16-402 Suwałki, Stary Folwark 42D – w zakresie usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w msc. Augustów i Smolniki

 2. Robert Wojczulis, ul. Kościuszki 33, 16-400 Suwałki w zakresie usług lekarskich z zakresu neurologii

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak  

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Praktyka Lekarska Jolanta Milewska 16-402 Suwałki, Stary Folwark 42D – w zakresie usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w msc. Augustów i Smolniki

 2. Robert Wojczulis, ul. Kościuszki 33, 16-400 Suwałki w zakresie usług lekarskich z zakresu neurologii

Podpisy członków komisji :

…...............................................

…...............................................

…...............................................

Suwałki, dnia 29.01.2016 r.

 


 

Suwałki, dnia 30.10.2015 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług lekarza psychiatry w  Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ogłoszonego w dniu 20.10.2015 r.

 

Skład Komisji

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Do dnia 28.10.2015 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. Prywatny Gabinet Lekarski Bogdan Wieczorek ul. Wierusz Kowalskiego 17,16-400 Suwałki
 2. Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie oferty wybranej:

Prywatny Gabinet Lekarski Bogdan Wieczorek ul. Wierusz Kowalskiego 17, 16-400 Suwałki

 

 


Suwałki,  29.05.2015 roku 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług lekarskich w zakresie domowej opieki paliatywnej w dni robocze w Samodzielnym

Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ogłoszonego w dniu 14.05.2015 r.

 

Do dnia 27.05.2015 roku wpłynęły 2 oferty :

    1.     Indywidualna Praktyka Lekarska Andrzej Niedźwiecki z siedzibą w Suwałkach przy ul. Korczaka 4/27

    2.     Indywidualna Specjalistyczna Opieka Lekarska Marek Paweł Szymczyk z siedzibą w Raczkach przy ul. Nowe Osiedle 4

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 

Indywidualna Praktyka Lekarska Andrzej Niedźwiecki z siedzibą w Suwałkach przy ul. Korczaka 4/27.

 

Indywidualna Specjalistyczna Opieka Lekarska Marek Paweł Szymczyk z siedzibą w Raczkach przy ul. Nowe Osiedle 4.

 

 


Suwałki,  29.05.2015 roku

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne ogłoszonego w dniu 14.05.2015 r.

Wybrano następujące oferty:

 

LP

Nazwa Świadczeniodawcy

Zakres świadczeń

1.

Mariusz Gryko(Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mariusz Gryko)

Świadczenie usług lekarskich w zakresie żywienia dojelitowego oraz konsultacji lek. Specjalisty chirurga w ZOL i Hospicjum Stacjonarnym

2

Mariusz Gryko(Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mariusz Gryko)

Świadczenie usług lekarskich w zakresie  nadzoru nad domową wentylacją mechaniczną  na terenie działania SP Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.

 

3.

Praktyka Pielęgniarska Kopcych Bożena

Świadczenie usług  pielęgniarskich   rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta

 

 

4

Terapia Psychologiczna i Terapia Traum Ewa Wasilewska

Świadczenie usług psychologicznych   na rzecz chorych w hospicjum stacjonarnym, zakładzie  pielęgnacyjno-opiekuńczym, w domowej opiece paliatywnej nad dorosłymi i dziećmi

 

5

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Janina Olkowska

Świadczenie usług medycznych-  świadczenia medyczne lekarskie   specjalisty anestezjologa na rzecz chorych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Wentylowanych  Mechanicznie

 

6.

Usługi Lekarskie Barbara Miłkowska

Świadczenie usług medycznych-  świadczenia medyczne lekarskie   specjalisty anestezjologa na rzecz chorych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Wentylowanych  Mechanicznie

 

 

7

 

 

Gabinet Lekarski Piotr Jakubów

 

 

Świadczenia medyczne lekarskie na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta

8

 

Gabinet Lekarski Krzysztof Dąbrowski

Świadczenia medyczne lekarskie na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta

 

 


Suwałki  15.12.2014 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne

z dnia 28 listopada 2014 r.

 

Wybrano następujące oferty:

 

 1. Oferta na świadczenie usług pielęgniarskich w domowej piece paliatywnej

 

 

Euro- Doradztwo, Usługi , Konsultacje Zyta Taraszkiewicz – ul. Wojska Polskiego 23B Suwałki

 


Suwałki, 28.10.2014 r.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne z dnia 10.10.2014 r.

 

Wybrano następujące oferty:

 

 

Usługi lekarskie – Gabinet Lekarski - Krzysztof Dąbrowski

Usługi pielęgniarskie – Indywidualna praktyka pielęgniarska  - Bożena Kopcych

 

 


 

Protokół komisji konkursowej z dnia 23 lutego 2013 roku

dotyczący rozstrzygnięcia konkursu na świadczenia medyczne ogłoszonego w dniu 11 lutego 2013 roku.

Skład komisji:

 1. Bożena Bukowska
 2. Jadwiga Nowak
 3. Aneta Nietubyć

Wykaz świadczeniodawców obiegających się o zawarcie umowy:

 1. Grzegorz Płoński

Wykaz ofert, które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem:

brak takich ofert

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców obiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania.

Brak ofert na specjalistę z zakresu rehabilitacji.

Lek med. Grzegorz Płoński jest w trakcie specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

Wskazane oferty, które zostały wybrane:

 1. Indywidualna Praktyka Lekarska  Grzegorz Płoński

Protokół został odczytany.

Podpisy członków komisji:

…...............................................

…...............................................

…...............................................


 

Protokół komisji konkursowej z dnia 07lutego 2013 roku

dotyczący rozstrzygnięcia konkursu na świadczenia medyczne ogłoszonego w dniu 21 stycznia  2013 roku.

Skład komisji:

 1. Bożena Bukowska
 2. Jadwiga Nowak
 3. Aneta Nietubyć

Wykaz świadczeniodawców obiegających się o zawarcie umowy:

 1. Anna Bańkowska – Łuksza
 2. Robert Wojczulis

Wykaz ofert, które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem:

brak takich ofert

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców obiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania.

Brak ofert na specjalistę z zakresu rehabilitacji.

Wskazane oferty, które zostały wybrane:

 1. Gabinet Lekarski Robert Wojczulis – specjalista neurolog
 2. Praktyka Lekarska Anna Bańkowska -Łuksza -psychiatra

Protokół został odczytany.

Podpisy członków komisji:

…...............................................

…...............................................

…...............................................

 

5


Suwałki 15 maja 2013

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne

z dnia  24 kwietnia 2013 r. 

Wybrano następujące oferty: 

 1. Oferta na świadczenie usług lekarza w Hospicjum Stacjonarnym i ZOL oraz koordynatora medycznego – Prywatna Praktyka Lekarska Pani Elżbieta Forencewicz
 2. Oferta na świadczenie usług psychologicznych  - Pani Wanda Rusiecka
 3. Nie wpłynęła żadna oferta na świadczenie usług medycznych przez lek. specjalistę rehabilitacji medycznej

 

Suwałki 20.02.2014 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne z dnia 06.01.2014 

 

Wybrano następujące oferty:

 

 

 1. Oferta na świadczenie usług lekarza w Hospicjum Domowym w soboty, niedziele i dni wolne od pracy.
 • Indywidualna praktyka lekarska – Andrzej Niedźwiecki

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Paweł Szymczyk.

 

Suwałki 2014.03.24

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu na świadczenie usług medycznych

z dnia 14 marca 2014 r.

 

 

Wybrano następujące oferty:

 

Oferta na świadczenie usług lekarskich specjalisty w zakresie psychiatrii w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym i Hospicjum Stacjonarnym 

- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Beata Ulak

 

Suwałki 29.08.2014

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne z dnia 11.08.2014 r.

 

Wybrano następujące oferty:

Diagnostyka: teren – Suwałki, Sejny, Augustów – NZOZ Novalab Medyczne Laboratorium Diagnostyczne– Suwałki

Białystok - NZOZ Laboratorium Analityczno- Bakteriologiczne „ LAB” Ludmiła Kaczmarska, SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Badania RTG, TK, USG

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach,

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Poradnie – Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Świadczenia medyczne lekarskie w zakresie żywienia dojelitowego- Indywidualna Praktyka Lekarska - Marek Szymczyk

Transport sanitarny – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach