Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do str. EEAGRANTS

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

 

 

Suwałki, dnia 13.11.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia usług medycznych lekarskich w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego w domu pacjenta na rzecz chorych objętych opieką przez Samodzielny publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ogłoszonego w dniu 29.10.2018 r.

 

Skład Komisji:

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

 

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 

 1. Grzegorz Płoński „Indywidualna Praktyka Lekarska”

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak       

          Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

1. Grzegorz Płoński „Indywidualna Praktyka Lekarska”

 

Protokół został odczytany.

 


 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                           Suwałki, dnia 24.09.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia usług medycznych lekarskich w Hospicjum Stacjonarnym łącznie z pełnieniem funkcji koordynatora ogłoszonego w dniu 06.09.2018

 

Skład Komisji:

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

 

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 

 1. Barbara Miłkowska (oferta z pełnieniem funkcji koordynatora)

 2. Janina Olkowska

 Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak       

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane:

1.Barbara Miłkowska z (oferta z pełnieniem funkcji koordynatora)

     2.Janina Olkowska

 

Protokół został odczytany.

 

 


                                          

 

                                                                                                                                           Suwałki, dnia 24.09.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia usług medycznych lekarskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym łącznie z pełnieniem funkcji koordynatora ogłoszonego w dniu 06.09.2018

 

Skład Komisji:

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

 

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 

 1. Andrzej Niedźwiecki

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak        

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

1. Andrzej Niedźwiecki 

     

Protokół został odczytany.

 

 

 


 

 

                                                                                                                                           Suwałki, dnia 24.09.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia usług medycznych lekarskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie ogłoszonego w dniu 06.09.2018

 

Skład Komisji:

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

 

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 

 1. Barbara Miłkowska

 2. Janina Olkowska

 Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak       

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

1.Barbara Miłkowska

     2.Janina Olkowska

 

Protokół został odczytany.

 

 


 

Suwałki, dnia 30.06.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia usług medycznych lekarskich w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego w domu pacjenta na rzecz chorych objętych opieką przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ogłoszonego w dniu 20.06.2018 r.

 

Skład Komisji:

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

 

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 

 1. Praktyka Lekarska Jolanta Milewska z

 2. Janina Olkowska

 3. Barbara Miłkowska

 Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak 

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane:

 1.Praktyka Lekarska Jolanta Milewska

 2. Janina Olkowska

 3.Barbara Miłkowska

 

Protokół został odczytany.

 

 

 


 

 

Suwałki, dnia 29.12.2017r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia usług medycznych- usług rehabilitacyjnych  na rzecz chorych objętych opieką przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach  ogłoszonego w dniu 15.12.2017 r.

 

Skład Komisji

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

 

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 

 1. Bogdan Budrewicz

 Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak  

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

1.Bogdan Budrewicz

 

Protokół został odczytany.

 

 


 

Suwałki, dnia 22.12.2017 r.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia usług medycznych: usług pielęgniarskich na rzecz chorych objętych opieką przez SPZOP im.Jana Pawła II w Suwałkach-Zespół Domowej Opieki Paliatywnej Oddział w Augustowie ogłoszonego w dniu 11.12.2017 r.

 

Skład Komisji

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 1. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Elżbieta Hołubowicz

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak      

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1.  Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Elżbieta Hołubowicz

Protokół został odczytany.

                                                                                   

 


 

Suwałki, dnia 29.09.2017r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług pielęgniarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta ogłoszonego w dniu 18.09.2017 r.

 

Skład Komisji

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

 

Do dnia 29.09.2017 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. MoniMed Praktyka Pielęgniarska Monika Ostrowska
 2.  

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak    

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. MoniMed Praktyka Pielęgniarska Monika Ostrowska

 

 

 

 


 

Suwałki, dnia 29.09.2017r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną w domu pacjenta ogłoszonego w dniu 15.09.2017 r.

 

Skład Komisji

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

 

Do dnia 29.09.2017 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. Gabinet Lekarski Krzysztof Dąbrowski

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak    

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1.Gabinet Lekarski Krzysztof Dąbrowski

 

Protokół został odczytany

Podpisy członków komisji :

................................................

..................................................

...................................................

Suwałki, dnia 29.09.2017 r.

 

 


 

Suwałki, dnia 31.08.2017r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne z dnia 24.08.2017 r.

Wybrano następujące oferty:

 

Badania RTG, USG ,TK: Szpital Wojewódzki im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

 

Suwałki, 31.08.2017

 


 

Suwałki, dnia 25.08.2017r.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne z dnia 02.08.2017 r.

Wybrano następujące oferty:

 

Diagnostyka: teren – Suwałki, Sejny, Augustów – NZOZ Novalab Medyczne Laboratorium Diagnostyczne z siedzibą w Suwałkach

Diagnostyka Białystok - NZOZ Laboratorium Analityczno- Bakteriologiczne „ LAB” Ludmiła Kaczmarska, SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Badania RTG, USG :SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

 

Suwałki, 25.08.2017

 

 


 

Suwałki, dnia 23.08.2017r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia usług medycznych- świadczenie usług lekarskich w zakresie  żywienia dojelitowego i pozajelitowego w domu pacjenta

      ogłoszonego w dniu  08.08.2017 r.

Skład Komisji

 

1.Aniela Matuszewska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 

 1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Paweł Szymczyk

 Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Paweł Szymczyk

 


 

Suwałki, dnia 28.04.2017 r.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia usług medycznych: usług pielęgniarskich na rzecz chorych objętych opieką przez SPZOP im.Jana Pawła II w Suwałkach-Zespół Domowej Opieki Paliatywnej Oddział w Augustowie ogłoszonego w dniu 11.04.2017 r.

 

Skład Komisji:

1.Anna Sokołowska
2.Aneta Nietubyć
3.Małgorzata Judycka

 

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:
     1.    Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Elżbieta Hołubowicz

 

      Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak    
      Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie   postępowania- brak


Wskazanie ofert, które zostały wybrane
     2.     Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Elżbieta Hołubowicz
            1.    Protokół został odczytany
 

 

 


 

 

Suwałki 28.02.2017 r.

 

 

Protokół komisji konkursowej z dnia 28.02.2017

Dotyczącej rozstrzygnięcie konkursu na świadczenie kompleksowych usług lekarskich łącznie z pełnieniem funkcji koordynatora w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum Stacjonarnym

Skład Komisji

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 1. Barbara Miłkowska,ul
 2. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Janina Olkowska
 3. Andrzej Niedźwiecki

Wskazanie ofert które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem: brak

 

                                                                                                          

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 

LP

Nazwa oferenta

1.

Barbara Miłkowska

 

2

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Janina Olkowska

 

3

Andrzej Niedźwiecki

 

 

 

 

 


 

Suwałki, dnia 28.02.2017 r.

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia usług medycznych: usług pielęgniarskich na rzecz chorych objętych opieką przez Poradnię Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego na terenie miejscowości Białystok i okolice  ogłoszonego w dniu 17.02.2017 r.

 

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Judycka

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

 1. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Edyta Grzeszczuk

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak   

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Edyta Grzeszczuk

 

 

 


 

 

Suwałki 15.11.2016 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia usług medycznych- usług rehabilitacyjnych  na rzecz pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie i Hospicjum Stacjonarnym  Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach   ogłoszonego w dniu 14.10.2016 r.

 

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

:

 1. Rehabilitacja i Masaż Łukasz Drażba
 2. Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak       

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Rehabilitacja i Masaż Łukasz Drażba

Suwałki, dnia 15.11.2016 r.

 

 

 

 


 

Suwałki, dnia 06.09.2016 r.

Wybór oferty

 

Dotyczącej rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług pielęgniarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta w miejscowości Kowalowce gm. Zabłudów oraz msc. Białystok ogłoszonego w dniu 24.08.2016 r.

 

Skład Komisji

 

Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy:

Teresa Jazykow, Indywidualna Praktyka Pielęgniarska

Wskazanie ofert które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem: brak

                                                                                                          

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

Teresa Jazykow, Indywidualna Praktyka Pielęgniarska

Suwałki, dnia 06.09.2016 r.

                                                                                  

 


 

 

Suwałki, dnia 27.05.2016 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług lekarskich oraz koordynatora ds.medycznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz Hospicjum Stacjonarnym w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Do dnia 25.05.2016 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. Prywatna Praktyka Lekarska Elżbieta Forencewicz

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Prywatna Praktyka Lekarska Elżbieta Forencewicz

Podpisy Członków Komisji:

…………………………….

…………………………….

…………………………….

                                                                   

 


 

Suwałki, dnia 26.04.2016 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia kompleksowych usług fizjoterapeutycznych  na rzecz chorych objętych opieką przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki  Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach w ramach domowej wentylacji mechanicznej    ogłoszonego w dniu 12.04.2016 r.

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

 

Do dnia 21.04.2016 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. Budrewicz Bogdan

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak  

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Budrewicz Bogdan

 

 


 

Suwałki, dnia 04.04.2016 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta w miejscowości  Suwałki ogłoszonego w dniu 23.03.2016 r.

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Do dnia 03.04.2016 roku wpłynęła 1 oferta :

1.     Praktyka Lekarska Jolanta Milewska

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak  

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

2.     Praktyka Lekarska Jolanta Milewska

Suwałki, dnia 04.04.2016 r.

 

 


 

Suwałki, dnia 09.02.2016 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na  świadczenia kompleksowych usług fizjoterapeutycznych  na rzecz chorych objętych opieką przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki  Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach w ramach domowej wentylacji mechanicznej    ogłoszonego w dniu 09.02.2016 r.

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Do dnia 19.02.2016 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży SKOLIOFIZ Katarzyna Gutowska

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak     

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży SKOLIOFIZ Katarzyna Gutowska

Podpisy członków komisji :

…................................................

…..................................................

…...................................................

Suwałki, dnia 22.02.2016 r.

 


Suwałki, dnia 22.02.2016 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług pielęgniarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta w msc. Sajenek ogłoszonego w dniu 09.02.2016 r.

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Do dnia 19.02.2016 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. Praktyka Pielęgniarska Kopcych Bożena Ewa

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak     

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Praktyka Pielęgniarska Kopcych Bożena Ewa

Podpisy członków komisji :

…................................................

…..................................................

…...................................................

Suwałki, dnia 22.02.2016 r.

                                                                                    

 


 

Suwałki dnia 22.02.2016

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ogłoszonego w dniu 09.02.2016 r.

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Do dnia 19.02.2016 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. Grzegorz Płoński Indywidualna Praktyka Lekarska

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak  

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Grzegorz Płoński Indywidualna Praktyka Lekarska

Podpisy członków komisji :

…................................................

…..................................................

…...................................................

Suwałki, dnia 22.02.2016 r.

 

 


 

Suwałki dnia 29.01.2016

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług lekarskich z zakresu neurologii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach oraz usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta miejscowości Augustów i Smolniki ogłoszonego w dniu 21.01.2016 r.

 

Skład Komisji

 

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Do dnia 28.01.2016 roku wpłynęły 2 oferty :

 1. Praktyka Lekarska Jolanta Milewska w zakresie usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w msc. Augustów i Smolniki

 2. Robert Wojczulis w zakresie usług lekarskich z zakresu neurologii

Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak  

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 1. Praktyka Lekarska Jolanta Milewska w zakresie usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w msc. Augustów i Smolniki

 2. Robert Wojczulis w zakresie usług lekarskich z zakresu neurologii

Podpisy członków komisji :

…...............................................

…...............................................

…...............................................

Suwałki, dnia 29.01.2016 r.

 


 

Suwałki, dnia 30.10.2015 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług lekarza psychiatry w  Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ogłoszonego w dniu 20.10.2015 r.

 

Skład Komisji

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Do dnia 28.10.2015 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. Prywatny Gabinet Lekarski Bogdan Wieczorek
 2. Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie oferty wybranej:

Prywatny Gabinet Lekarski Bogdan Wieczorek

 

 


Suwałki,  29.05.2015 roku 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług lekarskich w zakresie domowej opieki paliatywnej w dni robocze w Samodzielnym

Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ogłoszonego w dniu 14.05.2015 r.

 

Do dnia 27.05.2015 roku wpłynęły 2 oferty :

    1.     Indywidualna Praktyka Lekarska Andrzej Niedźwiecki

    2.     Indywidualna Specjalistyczna Opieka Lekarska Marek Paweł Szymczyk

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 

Indywidualna Praktyka Lekarska Andrzej Niedźwiecki

 

Indywidualna Specjalistyczna Opieka Lekarska Marek Paweł Szymczyk

 

 


Suwałki,  29.05.2015 roku

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne ogłoszonego w dniu 14.05.2015 r.

Wybrano następujące oferty:

 

LP

Nazwa Świadczeniodawcy

Zakres świadczeń

1.

Mariusz Gryko(Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mariusz Gryko)

Świadczenie usług lekarskich w zakresie żywienia dojelitowego oraz konsultacji lek. Specjalisty chirurga w ZOL i Hospicjum Stacjonarnym

2

Mariusz Gryko(Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mariusz Gryko)

Świadczenie usług lekarskich w zakresie  nadzoru nad domową wentylacją mechaniczną  na terenie działania SP Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.

 

3.

Praktyka Pielęgniarska Kopcych Bożena

Świadczenie usług  pielęgniarskich   rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta

 

 

4

Terapia Psychologiczna i Terapia Traum Ewa Wasilewska

Świadczenie usług psychologicznych   na rzecz chorych w hospicjum stacjonarnym, zakładzie  pielęgnacyjno-opiekuńczym, w domowej opiece paliatywnej nad dorosłymi i dziećmi

 

5

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Janina Olkowska

Świadczenie usług medycznych-  świadczenia medyczne lekarskie   specjalisty anestezjologa na rzecz chorych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Wentylowanych  Mechanicznie

 

6.

Usługi Lekarskie Barbara Miłkowska

Świadczenie usług medycznych-  świadczenia medyczne lekarskie   specjalisty anestezjologa na rzecz chorych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Wentylowanych  Mechanicznie

 

 

7

 

 

Gabinet Lekarski Piotr Jakubów

 

 

Świadczenia medyczne lekarskie na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta

8

 

Gabinet Lekarski Krzysztof Dąbrowski

Świadczenia medyczne lekarskie na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta

 

 


 

Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach