Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

Sprawozdanie dotyczące pracy wolontariuszy za 2011 rok
 
         W 2011 łączna liczba wolontariuszy pracujących w hospicjum wynosiła 16 osób. Wolontariusze pracowali wykonując opiekę bezpośrednio przy pacjentach w hospicjum stacjonarnym oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Wykonywali czynności higieniczne, pomagali podczas karmienia, roznoszenia posiłków, przenoszenia chorych, podczas czynności porządkowych w ogrodzie oraz hospicjum. Łączna liczba przepracowanych godzin przez wolontariuszy w 2011 r. wynosiła 6727.
 
Dziękujemy im za to bardzo serdecznie