Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

 

POLITYKA JAKOŚCI

 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki paliatywnej, opieki długoterminowej dbając o ich stałą wysoką jakość.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości udzielanych świadczeń opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015.

 

Cele jakościowe stojące przed nami to:

 • dbałość o wysoką jakość oferowanych usług medycznych,

 •  poprawa warunków bytowych pacjentów korzystający z  usług Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach,

 •  stała troska o warunki pracy personelu,

 •  dążenie do pełnej satysfakcji leczonych pacjentów.

 

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • monitorowanie jakości rozpoznawania i leczenia chorób,

 • udział w działalności profilaktycznej,

 • stałe podnoszenie kwalifikacji przez zatrudniony personel,

 • zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,

 • budowanie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,

 • udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,

 • dbanie o dobry stan pomieszczeń zakładu i zaopatrzenie w niezbędny sprzęt medyczny,

 • analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów opuszczających Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Polityka jakości jest znana wszystkim pracownikom Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom.

W oparciu o powyższą politykę przyjęto szczegółowe cele jakościowe, których realizacja jest analizowana w ramach przeglądów dokonywanych okresowo przez Dyrekcję Zakładu.