Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

Pola nadziei

 

W tym roku ruszyła również w Suwałkach Ogólnoświatowa Kampania „Pola Nadziei” poświęcona szerzeniu idei hospicyjnej oraz zbiórce środków finansowych na wyposażenie naszego hospicjum stacjonarnego.

Budowa hospicjum zmierza ku końcowi i niedługo zmierzymy się z ogromnym zadaniem jego wyposażenia.

Głównym organizatorem akcji była Pani Krystyna Łukaszewicz - członek rady społecznej naszego zakładu. Wzięła na swoje barki obowiązki organizacyjne i logistyczne. Pomagali jej w tych obowiązkach nauczyciele ze szkół, uczniowie oraz oczywiście nasi wolontariusze.

Akcja została zaplanowana na dzień 18 kwietnia 2007 r.

Rozpoczęła się  wielkim pochodem młodzieży i dzieci od ulicy Chłodnej do auli PWSZ w Suwałkach na ulicy Noniewicza 10, gdzie miało się odbyć widowisko artystyczne w wykonaniu uczniów.

Pochód otwierała orkiestra dęta, której rytm wystukiwała pani ....... z buławą z żonkilem.

Na auli było tak dużo widzów, że mieliśmy ogromne trudności z rozmieszczeniem wszystkich chętnych. W końcu się udało, ale musiały zostać wykorzystane  dostawki.

Przedstawienie przebiegało bardzo żywo, widzowie bili brawo, świetnie się bawili. Mali artyści byli wspaniale przygotowani do swoich ról. Włożyli w to wiele serca, odwagi umiejętności a ich nauczyciele zrobili wszystko, aby podopieczni pokazali swoje najlepsze strony.

W wyniku przeprowadzonej akcji zebrano 4060,02 zł.

Zbierano środki finansowe na łóżko w sali pediatrycznej w hospicjum. I taki cel został osiągnięty nawet z nadwyżką, ponieważ za tę kwotę można kupić zarówno łóżko jak i szafkę przyłóżkową.

 

     Zdjęcia z kampanii „Pola Nadziei”

Zdjęcia z kampanii „Pola Nadziei”

 

 

Link do galerii

 

Opracowała       
Irena Mickiewicz