Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Zadaniem zakładu opiekuńczo – leczniczego jest okresowe objęcie całodobowa pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacjiw oddziale szpitalnym.

Jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielegnacji i rehabilitację, powinien przebywać w zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym.

 


 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

Zadaniem zakładu opiekuńczo-leczniczego dla pacjentów wentylowanych mechanicznie jest okresowe lub stałe objęcie całodobowa pielegnacją i kontynuacją leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnegolub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacjiw oddziale szpitalnym,jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielegnacji i rehabilitację, powinien przebywać w zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym.

Świadczenia w zakładzie dla pacjentów wentylowanych mechanicznie obejmuja dodatkowo zapewnienia całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu u pacjentów z niewydolnościa oddechową, którzy wymagają stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, lecz nie wymagają hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii.

 

 


 

Oddział Medycyny Paliatywnej (hospicjum stacjonarne)

Świadczenia z zakresu opieki paliatywnej polegają na zapewnieniu całościowej opieki nad pacjentem chorującym na nieuleczalne, nie poddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby.

Opieka ma na celu zapobieganiu i uśmierzaniu bólu i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Świadczenia opieki paliatywnej obejmują również wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania choroby jak i w okresie osierocenia.

W celu objęcia opieka paliatywną konieczne jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego