Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

Korzyści wynikające z wolontariatu

 

Korzyści z wolontariatu są oczywiste, wieloaspektowe i to praktycznie dla wszystkich.

Między innymi można wymienić następujące korzyści:

  • dla wolontariusza – przekazanie świadczonego dobra ludziom potrzebującym, większa integracja społeczna, zdobycie umiejętności i doświadczenia zawodowego, rozwój osobisty, nabycie rozeznania co do potencjalnych ścieżek kariery, spojrzenie na własne życie z innej perspektywy, bezpłatne szkolenia, zwiększenie możliwości podjęcia pracy zawodowej w przyszłości;

  • dla organizacji zrzeszających wolontariuszy – tworzenie przestrzeni dobra;

  • dla korzystającego – bezpośrednia korzyść również w wymiarze finansowym, dodatkowa promocja, zewnętrzne świeże spojrzenie na organizację, zaangażowanie i entuzjazm wolontariuszy;

  • dla osób na rzecz których wolontariusz realizuje świadczenie – zetknięcie się z dobrem bardzo często całkowicie bezinteresownym; otrzymywanie nadziei m.in. co do postaw społecznych,

  • dla innych osób, które zetknęły się z pracą wolontariuszy – pozytywne przesłanie, nadzieja na lepszą przyszłość;

  • dla ogółu społeczeństwa – większa solidarność społeczna, budowanie pozytywnych relacji społecznych, promowanie postaw altruistycznych, pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, promowanie i kreowanie współczesnego patriotyzmu przez pracę i zaangażowanie.