Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

Aktualności

O programie

Nasz projekt

Wdrażanie

Rezultaty

Galeria

Fundusze norweskie - wdrażanie

 

l.p

Realizacja

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

1

Szkolenie 2 pielęgniarek: kurs kwalifikacyjny: opieka długoterminowa dla pielęgniarek

01.10.2014

07.05.2015

2

Studium podyplomowe: Psychologia kliniczna- 1 osoba

01.10.2014

13.07.2015

3

Studium podyplomowe : Psychotraumatologia- 1 osoba

01.10.2014

10.07.2015

4

Przetarg - 1 etap- na dostawę sprzętu medycznego

06.10.2014

01.12.2014

5

Szkolenie 3 pielęgniarek: kurs kwalifikacyjny: opieka paliatywna dla pielęgniarek

01.01.2015

21.06.2015

6

Konferencja inaugurująca realizację projektu

11.02.2015

11.02.2016

7

Przetarg – II etap- na dostawę sprzętu medycznego

14.02.2015

02.06.2015

8

Szkolenie fizjoterapeutów PNF podstawowy – 1 osoba

05.01.2015

11.02.2015

9

Szkolenie fizjoterapeutów PNF podstawowy – 1 osoba

06.02.2015

10.03.2015

10

Przetarg na szkolenia wewnętrzne

18.02.2015

24.03.2015

11

Realizacja kursu specjalistycznego z zakresu leczenia ran

09.05.2015

07.08.2015

12

Realizacja kursu specjalistycznego wykonywanie i interpretacja EKG

18.08.2015

23.10.2015

13

Szkolenie fizjoterapeutów PNF Rozwijający – 1 osoba

25.09.2014

29.05.2015

14

Szkolenie lekarskie USG

19.04.2015

24.04.2015

15

Szkolenie dla fizjoterapeutów IBITA Bobath dla dorosłych

20.09.2015

20.06.2016

15.01.2016

24.06.2016

16

Szkolenie dla pracowników z zakresu warunków sanitarnych i utrzymanie higieny

02.10.2015

04.10.2015

17

Przetarg na dostawę sprzętu medycznego III etap

15.10.2015

30.10.2

18

Kurs specjalistyczny „ terapia bólu przewlekłego”

04.06.2016

09.07.2016

19

Kurs kwalifikacyjny opieki paliatywnej dla pielęgniarek

16.04.2016

16.07.2016

20

Kurs specjalistyczny „ Opieka nad pacjentem wentylowanym mechanicznie”

07.05.2016

22.05.2016

21

Kurs instruktora terapii zajęciowej i arteterapii

08.12.2016

05.05.2016

22

Budowanie pozytywnych relacji z pacjentem i jego rodziną

14.04.2016

15.04.2016

23

Kurs „Specjalista ds. kadr i płac”

22.02.2016

14.04.2016

24

Kurs dokształcający z zakresu medycyny paliatywnej dla lekarzy

14.11.2016

29.11.2016

25

Kurs dokształcający z zakresu prawa medycznego

03.12.2015

15.03.2016

26

Nauka języka angielskiego

09.03.2016

Trwa nadal

27

Kurs dla fizjoterapeutów dla dorosłych NDT Bobath

20.06.2016

24.06.2016

28

Zgłaszanie i analiza działań niepożądanych szkolenie

12.08.2016

12.08.2016

29

Zapobieganie chorobom narządu ruchu - szkolenie

19.08.2016

19.08.2016

30

Autoprezentacja personelu medycznego jako narzędzie niezbędne w komunikacji z rodzinami chorych, pacjentami oraz współpracownikami

22.09.2016

25.09.2016

31

Udział w IX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

15.09.2016

17.09.2016

32

Kurs specjalistyczny ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek

05.11.2016 r

10.12.2016

33

Podstawy języka migowego

12.09.2016

27.10.2016

34

Wielofunkcyjne urządzenie czyszczące - zakup

27.01.2017

 

35

Fotel do masażu całego ciała-zakup

23.02.2017

 

36

System prewencji w opiece długoterminowej -zakup

24.02.2017

12.04.2017

37

Dostawa generatora tlenu

27.02.2017

27.04.2017

38

Kurs specjalistyczny : Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek

18.03.2017

14.04.2017

39

Kurs specjalistyczny : Pediatryczna opieka paliatywna dla pielęgniarek

18.03.2017

15.04.2017

40

Kurs specjalistyczny ; resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek

27.03.2017

29.04.2017

41

Szkolenie dla lekarzy z zakresu geriatrii i komunikacji z pacjentem geriatrycznym

01.04.2017

01.04.2017

42

Kurs diagnostyka USG narządu ruchu

26.03.2017

31.03.2017