Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

Aktualności

O programie

Nasz projekt

Wdrażanie

Rezultaty

Galeria

Fundusze norweskie - aktualności

 

 

W dniu 11.02.2015 r. odbyła się konferencja inaugurująca projekt Hospicjum – drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach.

W konferencji udział wzięli zaproszeni goście, władze samorządowe oraz pracownicy SP ZOP.

 

Program konferencji:

11.00 – Powitanie gości

11.10 – 11.30 – prezentacja projektu  „Hospicjum – drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach.” oraz działalności Funduszu Norweskiego i Funduszy EOG – dyrektor Irena Mickiewicz

11.30 - 12.30 – Wykład „ Sytuacja opieki paliatywnej i długoterminowej w województwie podlaskim” - dr n. med. Piotr Jakubów – konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej

12.30 – 12.40 – Dyskusja, wystąpienia zaproszonych gości

12.40 - Poczęstunek

26 lipca 2015 r. w Parku Konstytucji  3 Maja  podczas Jarmarku Folkloru SP Zespół Opieki Paliatywnej.

 

Realizując projekt „ Hospicjum drugi dom dla chorych-inwestycja w sprzęt i wyposażenie  oraz kompetencje kadry w  SP ZOP w Suwałkach” zorganizuje imprezę plenerową dla mieszkańców Suwałk W specjalnie przeznaczonym namiocie  pielęgniarki, dietetyczki oraz fizjoterapeuci udzielać będą informacji nt postępowania z osobą  przewlekle chorą  w domu.

 

W trakcie imprezy mieszkańcy otrzymają poradniki i książki poświęcone opiece nad osobami przewlekle chorymi.

 

1.

Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowie w dniu 03.06.2016 r. zaakceptowało naszą propozycję wydłużenia okresu realizacji projektu 057/07/13 do 31.12.2016 r.

 

2.

W ramach projektu zostaną zrealizowane dodatkowo następujące szkolenia:

1. Nauka języka migowego

2. Kurs specjalistyczny ordynowania leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek  cz.II

3.Zgłaszanie i analiza zdarzeń niepożądanych

4.Zapobieganie chorobom narządu ruchu oraz ergonomia pracy personelu medycznego

5.Autoprezentacja personelu medycznego jako narzędzie niezbędne w komunikacji z rodzinami

chorych, z pacjentami i współpracownikami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.09.2016 r. odbyła się uroczystość zakończenia realizacji projektu ” Hospicjum-drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt  medyczny oraz kompetencje kadry SP ZOP w Suwałkach.”

 

Program uroczystości:

10.00 Msza Święta

11.15-13.00 -  Konferencja

- Wyświetlenie filmu „Hospicjum-drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt  medyczny oraz kompetencje kadry SP ZOP w Suwałkach.”

- wystąpienie Pani Wiesławy Pokropskiej – konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz Pana Piotra Jakubów konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej

- Rozmowa pracowników o realizowanym projekcie PL07 ( Pani Agnieszka Naumowicz, Pani Anna Maria Sokołowska Pani Katarzyna Ginel)

- Występ zespołu „Mistic”

-14.20 – Uroczysty obiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że nasz wniosek o realizację działań dodatkowych w projekcie 057/07/13 pod nazwą ” Hospicjum-drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt  medyczny oraz kompetencje kadry SP ZOP w Suwałkach.” Został pozytywnie zaakceptowany  przez Operatora Programu PL07 oraz Komitet ds. Wyboru Projektów.          

W ramach działań dodatkowych przyznano nam dodatkowe środki finansowe w wysokości 184 601,77 zł. Zostaną one przeznaczone na :

1. Instalacje generatora tlenu,

2.Zakup maszyn i  urządzeń do sprzątania pomieszczeń zakładu,

3. Instalację urządzeń do  prewencji w opiece długoterminowej,

4. Realizację dalszych szkoleń dla personelu medycznego