Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

O NAS

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

 

 

 

 

 

12 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję  o dofinansowaniu projektu  realizowanego w ramach RPO, Poddziałanie 8.4.1.  „ Poprawa jakości i dostępności  usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach”. Wysokość udzielonej dotacji 1 107 738,35 zł. 

W ramach projektu zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt medyczny, wyposażenie medyczne, sprzęt komputerowy oraz sprzęt rehabilitacyjny.  Sprzęt rehabilitacyjny, w który planujemy wyposażyć hospicjum, będzie umożliwiać prowadzenie nowoczesnej rehabilitacji przyłóżkowej, w tym również interaktywnej.

 

 


 

 

Światowy Dzień Chorego obchodzony 11 lutego 2019 r.

 

10 lutego 2019 r. w kaplicy pw. Św. Ojca PIO, o godzinie 13.30 odbyła się Msza Święta w intencji chorych naszego Hospicjum. We Mszy uczestniczyli nie tylko pacjenci, ale również ich rodziny, pracownicy i wolontariusze  Hospicjum. Uroczystą   oprawę muzyczną zapewnił chór parafii pw. Bożego Ciała w Suwałkach  kierowany przez ojca Andrzeja. Podczas ceremonii  można było otrzymać  Sakrament Namaszczenia Chorych. Po Mszy Świętej  spotkaliśmy się wszyscy na słodkim poczęstunku.

 

 

 

 


 

 

Jasełka w Hospicjum

 

10 stycznia 2019 roku w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach odbyły się Jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola Zielony Zakątek w Suwałkach. Występ dał  wiele radości  naszym chorym. Mali aktorzy spisali się wspaniale. Bez tremy i z wielkim zaangażowaniem  prezentowali swoje umiejętności. Otrzymali za to wiele braw.

 

Dziękujemy wspaniałym, utalentowanym przedszkolakom i ich opiekunkom, które  przygotowały małych aktorów do występu.