Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja strony wraz z danymi historycznymi znajduje się pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

 

Cennik za sporządzenie kopii, wyciągów, odpisów dokumentacji medycznej

 

  • Cena za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
  • Cena za wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej – nie może przekroczyć 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
  • Cena za kopię dokumentacji na nośniku elektronicznym – nie może przekroczyć 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

 

 

Cennik za pobyt chorego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

 

 Osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym.

 

 

 

Cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nie ubezpieczonym

 

 

Domowa opieka paliatywna /osobodzień /      -                                                   37  zł.

Domowa opieka paliatywna nad dziećmi  /osobodzień /        -                             57  zł.

Domowa wentylacja mechaniczna nad dorosłymi i dziećmi /osobodzień /  -       180  zł.

Hospicjum Stacjonarne  osobodzień -                                                               220 zł.

Zakład opiekuńczo-leczniczy /osobodzień/    -                                                   120 zł

Zakład opiekuńczo-leczniczy dla wentylowanych /osobodzień /      -                  220 zł

Żywienie dojelitowe /osobodzień/                 -                                                    90 zł

 

 

Cennik  opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.)) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym

 wynosi 130 zł za jedna dobę. W przypadku przechowywania krótszego niż cała doba opłatę nalicza się proporcjonalnie. Do kosztów przechowywania zwłok dołączone zostaną koszty przewozu zwłok.

 

Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach